14.02.18 - BARCELONA • Barcelonès

L'ACA prorroga el termini per executar les obres de la línia d'ajuts per a l'abastament d'aigua convocada fa dos anys

Miércoles, 14 de Febrero de 2018

Entre 2016 i 2018, l’ACA està destinant 50 milions d’euros per a la millora de l’abastament d’aigua municipals


Dipòsit municipal d'aigua. Foto: Premsagencat.
Durant el maig de 2016 es va anunciar aquesta línia de subvenció, amb una dotació de 10 milions d’euros, que es va resoldre el mes de novembre del mateix any
S’ha decidit allargar el termini amb un període de sis mesos per a facilitar la conclusió de les obres
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat una pròrroga de sis mesos per als municipis que al 2016 es van acollir a la línia d’ajuts destinada a incrementar la disponibilitat d’aigua. Es van subvencionar un total de 104 actuacions en aquesta convocatòria i s’ha decidit atorgar un major termini als municipis per poder finalitzar les obres. 
Inicialment, es disposava fins l’1 de novembre de 2018 per acabar els treballs i fins el 30 de novembre del mateix any per  aportar la documentació justificativa i acreditativa de la inversió i ara els terminis s’allarguen fins l’1 i el 31 de maig de 2019, respectivament.
Els terminis inicialment fixats resulten molt difícils d’assolir per molts ens locals per causes que no els hi són imputables. Per aquest motiu s’ha decidit ampliar el termini per aquesta convocatòria. 
Els tres problemes principals que es pretén solucionar a través d’aquests ajuts són:
1.  Millora de la qualitat de les aigües per a l’abastament d’aquells municipis que tenen les seves fonts de proveïment contaminades per factors diversos.
2. Solucionar els problemes de desabastament d’aquells municipis no connectats a les xarxes regionals que en anys de sequera requereixen el suport a l’abastament mitjançant camions cisterna. 
3. Ampliar i diversificar les fonts de captació de l’aigua per a l’abastament municipal per evitar que la dependència d’una única font de proveïment els porti a situacions de desabastament. 
50 milions per a la millora de l’abastament
L’Agència Catalana de l’Aigua, entre 2016 i 2018, està destinant 40 milions d’euros per finançar actuacions d’increment i millora dels abastaments municipals. S’han focalitzat les ajudes en aquelles localitats amb captacions vulnerables (tant en quantitat com en qualitat) que en períodes de sequera poden veure compromès el subministrament a la ciutadania. 
L’Agència també va publicar a finals de novembre de 2017 una línia d’ajuts que preveu una inversió de 10 milions d’euros per al període 2018-20, amb l’objectiu d’atorgar finançament als ens supramunicipals que gestionen xarxes de subministrament d’aigua que abasten a diversos municipis. Aquesta convocatòria estableix una dotació màxima de 2 milions d’euros per sol·licitud.