07.03.18 - LLEIDA • Segrià

L’Ajuntament de Lleida obté un superàvit de 8 milions d’euros el 2017, la millor xifra dels últims cinc anys

Miércoles, 07 de Marzo de 2018

L’alcalde, Àngel Ros, destaca la “tasca de control i rigor pressupostari”, que ha permès també una clara reducció en el deute municipal, que es situa per sota dels límits legals


Imatge de la presentació. Foto: Aj. Lleida.
El reconeixement de crèdit arriba al seu mínim dels últims deu anys i es situa en 780.125 euros, que seran absorbits amb escreix pel romanent disponible
L’Ajuntament de Lleida ha tancat l’any 2017 amb un romament de tresoreria o superàvit de 8.070.380 euros, la xifra més alta dels últims cinc anys (inclou els ens autònoms d’Ocupació i Turisme). L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la tinent d’alcalde i regidora de la Gestió dels Recursos Municipals, la Hisenda Municipal i les Polítiques de Transparència, Montse Mínguez, han presentat aquest matí la liquidació pressupostària del passat exercici, que mostra també una clara reducció del deute municipal, que disminueix en onze milions d’euros respecte al 2016.
La liquidació del pressupost 2017 “fa palesa en números la tasca de control i rigor pressupostari que s’ha dut a terme sense deixar de prestar els serveis que dóna l’Ajuntament”, ha explicat l’alcalde. Tall de veu d’Àngel Ros Això es reflecteix també en el nombre de factures impagades que passen a l’any següent –el reconeixement de crèdit–. Arriba al seu mínim dels últims deu anys amb 780.125,63 euros, que seran assumits amb escreix pel romanent disponible. “Reduir el reconeixement de crèdit és un compromís que teníem en aquesta legislatura i ja està quasi a un nivell tècnic, només hi ha entrat les últimes factures de l’any d’alguna partida com els consums”, ha explicat Mínguez.
Pel que fa a l’endeutament, Ros ha assenyalat que es situa al 48,8% dels ingressos corrents de l’Ajuntament, una ràtio molt baixa. Fins i tot si s’hi incorpora l’endeutament de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, el Centre de Negocis i Convencions i el Parc Científic de Gardeny (tot i que l’Ajuntament només en té el 50%), la ràtio d’endeutament queda igualment per sota del límit legal del 110% dels ingressos, concretament en el 109,2%.
L’esforç en la reducció del deute de la Paeria queda palès en l’evolució dels últims anys, ja que l’endeutament estrictament municipal s’ha reduït en un 43% des del 2012. Ha passat de 133,5 a 76,1 milions d’euros, és a dir de 954,4 euros per habitant a 553,5. Aquesta millora, juntament amb els baixos tipus d’interès, han fet caure també la despesa financera, de 27,6 euros per habitant el 2012 a 5,5 euros el 2017.
Aquest resultat positiu evidencia “el treball curós” l’àrea econòmica de la Paeria, ha assenyalat Mínguez, qui ha volgut destacar que “els ciutadans reben més del que aporten a l’Ajuntament”, ja que els ingressos fiscals per habitant són de 847,4 euros i la despesa corrent municipal, de 956,9. Tall de veu de Montse Mínguez
La liquidació pressupostària també mostra un bon comportament dels ingressos, amb xifres per sobre de les previsions. Destaca l’increment de l’aportació per la participació en els impostos estatals per la millora de la situació econòmica (34,6 milions el 2017 enfront de 33,4 el 2016), que compensa en part la rebaixa aplicada en l’Impost de Béns Immobles, àrea on la recaptació cau de 51,7 a 49,8 milions d’euros. Els altres impostos municipals com el de vehicles, la plusvàlua i el de construccions es mantenen estables.
El període mitjà de pagament de l’Ajuntament als seus proveïdors es situa en 46,3 dies (tenint en compte 30 dies per la tramitació de la factura) i les obligacions pendents de pagament a final de 2017 s’han reduït un 28%, gràcies a la millora de la tresoreria municipal.
Quant al deute d’altres administracions amb la Paeria, se situa a 31 de desembre en 3,87 milions d’euros i la major part, 3,3 milions, correspon a la Generalitat per impostos impagats i convenis pendents de cobrament. L’Estat deu a la Paeria una xifra inferior, 559.000 euros.