13.03.18 - BARCELONA • Barcelonès

Oberta la convocatòria de subvencions als municipis de la demarcació de Barcelona per a l'adquisició d'habitatges

Martes, 13 de Marzo de 2018

L’objectiu és el d’ampliar el parc municipal d’habitatge

La convocatòria va dirigida als municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i només es pot demanar un ajut per municipi

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha obert la convocatòria de les subvencions als municipis per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge. La convocatòria va dirigida als municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona i només es pot demanar un ajut per municipi.
 
Es tracta d’una línia d’actuació per fer front a la situació excepcional d’emergència habitacional i l’objectiu és que els ajuntaments puguin fer viable econòmicament l’exercici del dret de tanteig i retracte respecte a les transmissions d’habitatge fruit d’execucions hipotecàries i també puguin comprar habitatges a preu per sota de mercat. De fet, es vol facilitar que els municipis disposin d’habitatge municipal assequible per destinar a pal·liar situacions de vulnerabilitat residencial i, a més, evitar la pèrdua de l’habitatge per motius econòmics i incentivar l’entrada al mercat de lloguer social d’habitatges desocupats.
 
La iniciativa té una dotació econòmica de 250.000 euros per a la convocatòria d’aquest any 2018. El termini de presentació de sol·licituds, que està obert, finalitza el 30 de setembre de 2018 o bé quan s’exhaureixi el pressupost i es gestiona des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats.
 
Més informació en aquest enllaç