10.04.18 - MOLLET DEL VALLÈS • Vallès Oriental

Mollet i 17 municipis més presenten un projecte a Europa per millorar la qualitat de l’aire al Vallès Oriental

Martes, 10 de Abril de 2018

La Taula Intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire del Vallès Oriental, formada per l’Ajuntament de Mollet i 17 municipis més de la comarca, ha presentat el projecte AIRe NET a la tercera convocatòria del programa europeu Urban Innovative Actions (UIA).


L’Ajuntament de Mollet va col·locar una Unitat Mòbil de Vigilància de Contaminació Atmosfèrica de la Diputació de Barcelona al parc de les Pruneres, al centre de la ciutat. Foto: Aj. Mollet.
Enguany, aquest programa finança projectes que aportin solucions innovadores en l’àmbit de la qualitat de l’aire.
El projecte AIRe NET no només busca reduir les emissions de contaminants a l’atmosfera sinó fer-ho a partir d’un procediment que permeti treballar de forma coordinada i transversal els municipis, les autoritats competents com la Diputació de Barcelona i la Generalitat, altres organismes com universitats, empreses, centres de recerca... i la ciutadania.
Mitjançant el projecte AIRe NET presentat a Europa es pretén:
  • Tenir una visió de l’estat de la qualitat de l’aire del Vallès Oriental.
  • Determinar les principals fonts de contaminació a partir de la recopilació de dades.
  • Aplicar diverses mesures que puguin contribuir a la reducció de contaminació atmosfèrica en la mobilitat, indústria i agricultura.
  • Valorar l’eficàcia d’aquestes mesures.
No se superen els valors límit
Paral·lelament, l’Ajuntament de Mollet va col·locar una Unitat Mòbil de Vigilància de Contaminació Atmosfèrica de la Diputació de Barcelona al parc de les Pruneres, al centre de la ciutat, durant dos mesos per obtenir dades sobre diversos contaminats.
La conclusió és que, en aquella localització i en el període d’estudi, no es van superar els valors límit, i que si durant la resta de l’any les concentracions fossin similars a les mesurades no se superarien els valors límits establerts per a la protecció de la salut humana.
Amb aquest informe a la mà, l’Ajuntament de Mollet ha demanat a la Diputació de Barcelona l’elaboració del Pla d’Acció de la Qualitat de l’Aire de Mollet del Vallès amb l’objectiu d’establir quines són les accions concretes que el municipi cal que implementi per a disminuir les concentracions de diòxid de nitrogen i PM10, els principals contaminants que afecten a la ciutat.