12.04.18 - BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona injecta 30 milions d'euros per a la millora dels equipaments municipals

Jueves, 12 de Abril de 2018

La Diputació de Barcelona ha aprovat la concessió d'ajuts d'un nou programa, valorat en 30 milions d'euros, per ajudar als governs locals a reformar, millorar i mantenir els equipaments municipals.

Aquest pla, impulsat entre aquest 2018 i l'any que ve, s'incorpora dins del Pla Xarxa de Governs Locals de la corporació.

El programa impulsat per la Diputació de Barcelona s’estableix en sis línies, que fan referència als equipaments culturals (4.846.220,63 €), equipaments bibliotecaris (4.557.372 €), equipaments educatius (4.846.220,63 €), equipaments esportius (4.846.220,63 €), edificis singulars i elements patrimonials (9.086.642,46 €) i mercats (1.817.323,64 €).
 
D’acord amb la convocatòria, els equipaments on s’impulsin aquestes accions han de ser de titularitat pública o, de manera excepcional, privada. A més de donar suport i dinamitzar el teixit productiu i empresarial local, les actuacions han de servir per millorar la seguretat i accessibilitat dels equipaments, així com afavorir-ne l’eficiència, l’estalvi energètic, l’ús d’energies renovables i la millora de la gestió energètica.
 
La Diputació de Barcelona ha atorgat, als ajuntaments de la demarcació, suport econòmic a 600 projectes, amb una subvenció del 100% de l'import de la sol·licitud, per part la corporació. La concessió d’ajuts s’ha realitzat per mitjà del procediment de concurrència competitiva, amb criteris de valoració generals i específics per cada línia de suport.
 
Aquest programa també compta amb un reconeixement específic als petits municipis, de fins a 1.000 habitants, i que consisteix en assistència tècnica i jurídica especialitzada mitjançant els canals de contacte disponibles a través de l’oficina de suport al petit municipi.
 
A través del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", la corporació desplega l'exercici de les seves competències en matèria de cooperació i assistència local amb una vocació municipalista, orientada a prestar un suport integral als governs locals, però també centrada en les persones i en l'aposta per la diversificació econòmica del territori.