16.04.18 - BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona inicia les obres per connectar els municipis amb la fibra òptica

Lunes, 16 de Abril de 2018

La corporació supramunicipal invertirà prop de 19 milions d’euros per fer arribar la fibra òptica a 55 municipis i a més de 178.000 habitants potencials

La Diputació de Barcelona iniciarà, aquest mes d’abril, les obres per fer arribar el desplegament de la fibra òptica a 55 municipis i 178.540 habitants potencials de la demarcació. El pressupost de licitació d’aquesta actuació és de 18.899.161,33€.
 
En els propers dies, la corporació presentarà aquestes actuacions en el territori. Aquest migdia el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega ha explicat el projecte als alcaldes de l'Anoia. Avui a la tarda, tindrà lloc la presentació a Vilafranca del Penedès.

El projecte impulsat per la Diputació de Barcelona té la voluntat de promoure que qualsevol persona tingui accés als serveis de banda ampla treballant, alhora, per mantenir l’equilibri territorial de la demarcació. La inversió anunciada per la Diputació de Barcelona permetrà assumir els costos de construcció de la infraestructura necessària per tal que es pugui desplegar la fibra òptica a través de 252 km de carreteres, de titularitat pròpia.
 
El projecte es començarà a realitzar a partir d’aquest mes d’abril a les zones de la demarcació on actualment no hi ha cap xarxa d’accés a la fibra òptica o només n’hi ha una, però s’hi pot actuar per millorar la competitivitat.
 
Per fer-ho possible s’aprofitaran els projectes que ja es tenien planejats, com a obra ordinària inclosa en la conservació i la millora de la seguretat en les carreteres, i s’incorporarà dins de la de cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica.
 
A la xarxa de transport soterrada, es proposa una secció de 4 tri-tubs de 20 mm i comptaria amb arquetes als extrems, als nuclis de població i als polígons. El conveni que la Diputació de Barcelona té, en aquesta matèria, amb la Generalitat permetrà a la corporació reservar conductes per al seu possible ús en serveis tecnològicament avançats d’autoprestació sobre les carreteres.
 
Soterrar la fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més de ser respectuós amb el medi ambient i les persones presenta un risc d’obsolescència  molt baix en la propera dècada.