08.05.18 - BARCELONA • Barcelonès

La problemàtica de la vaga en els serveis públics, a debat en una jornada de l'FMC

Martes, 08 de Mayo de 2018

La jornada té l'objectiu d'analitzar la normativa existent sobre la vaga en els serveis públics i la seva relació amb els tribunals


Imatge de la jornada. Foto: FMC.
La vaga va ser, històricament, un instrument dels treballadors no només en defensa dels seus drets de classe sinó, també, un mitjà de lluita política i social per combatre els patrons i el sistema capitalista. No fa tant que en el nostre país la vaga era constitutiva de delicte. Avui les coses han canviat. Subsisteix la societat de classes però la vaga ha passat de ser un fet revolucionari a convertir-se en un dret de tots els treballadors, inclosos els servidors públics. Podem definir la vaga com la suspensió col·lectiva i concertada en la prestació del treball per iniciativa dels treballadors.
Mereix un especial comentari la vaga en els serveis públics essencials, és a dir, aquella capaç de produir greus dificultats al públic o als serveis bàsics de la comunitat.
Aquesta classe de vagues, prohibibles o limitables, amb garanties compensatòries segons l’Organització Internacional del Treball (OIT), obliga a l’establiment dels anomenats "serveis mínims”, matèria delicada, ja que en cas de ser excessiva, significa de fet la ineficàcia de l’aturada i, en cas d’establir-se serveis mínims massa reduïts, comporta un abús d’aquest dret de vaga en perjudici de la ciutadania.
En aquesta jornada es tracta, entre d’altres qüestions, de tota aquesta problemàtica.
La presentació de la jornada ha anat a càrrec d'Àngel García Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals.
Per parlar de la norma i doctrina sobre la vaga en els serveis públics, hem comptat amb Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret Laboral i de Seguretat Social  de la Universitat Autònoma de Barcelona. A continuació, Pilar Martín Abella, magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha parlat sobre els tribunals i la vaga en els serveis públics.
El moderador del debat posterior ha estat Àngel García Fontanet.