10.05.18 - BARCELONA • Barcelonès

La Diputació de Barcelona implanta un nou sistema de videoactes dels plens de la corporació

Jueves, 10 de Mayo de 2018

Amb la voluntat de connectar el món local amb la transparència, el bon govern, la innovació democràtica i l'accés a la informació, la Diputació de Barcelona posa en marxa un nou sistema de videoactes de les sessions plenàries que celebri la corporació


El nou portal de videoactes de la Diputació. Foto: Dip. Barcelona.
Aquest nou sistema combina la gravació en vídeo de les sessions amb el document electrònic que conté l’ordre del dia de la sessió, el contingut dels acords aprovats, els assistents a la sessió i el règim de votacions. Cal recordar, a més, que des de l’inici d’aquest mandat la Diputació retransmet per streaming les sessions dels seus Plens.
El nou sistema permet al ciutadà poder accedir directament al debat d’un dels punts de la sessió, o bé saber el número d’intervencions per partit polític, diputat o el temps que duren els torns de paraules. L’aplicatiu, a més, ofereix la possibilitat de cercar quines intervencions ha fet un diputat en concret al llarg de la sessió plenària.
La Diputació de Barcelona també treballa per tal que, en les properes sessions, aquest nou sistema d’actes estigui disponible en llenguatge de signes per a les persones sordes, amb la voluntat de poder oferir el servei a tota la ciutadania.