15.05.18 - BARCELONA • Barcelonès

La xarxa cartogràfica SITMUN de la Diputació de Barcelona cobreix tot el territori català

Martes, 15 de Mayo de 2018

L'objectiu és donar resposta a necessitats comuns dels ajuntaments en gestió cartogràfica i que permet visualitzar, actualitzar, analitzar i relacionar dades de diferents temàtiques en un únic mapa, amb informació oficial i actualitzada.


Gràfic: Diputació de Barcelona.
La Diputació de Tarragona s’ha adherit a la Xarxa Europea SITMUN, un sistema d’informació territorial municipal impulsat per la Diputació de Barcelona per donar resposta a necessitats comuns dels ajuntaments en gestió cartogràfica i que permet visualitzar, actualitzar, analitzar i relacionar dades de diferents temàtiques en un únic mapa, amb informació oficial i actualitzada. Amb la incorporació de Tarragona, formen part de la xarxa les quatre diputacions catalanes així com els consells insulars de les Illes Balears.
Amb aquesta nova incorporació a la xarxa SITMUN, el diputat d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut, ha ressaltat la consolidació de la xarxa, que ha assolit el repte d’implementar a Catalunya i a les Illes Balears aquest sistema d’informació territorial municipal «com una eina de país» ja que permet treballar amb una mateixa plataforma la informació geogràfica d’aquests territoris.
La Xarxa Europea SITMUN es va crear l’any 2006  com a instrument per potenciar l’evolució i la innovació tecnològica del món local en matèria d’informació geogràfica, donant continuïtat al projecte SITMUN desenvolupat en el marc de la iniciativa comunitària Interreg IIB SUDOE. Es tracta d’un marc de col·laboració i intercanvi de coneixement  i tecnologia entre administracions, potenciant la reutilització de programari i l’eficiència dels recursos públics.
En aquest moment, la Xarxa Europea SITMUN està integrada per l’Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, de Portugal, els consells insulars d’Eivissa, Mallorca i Menorca, el Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Universitat Autònoma de Barcelona (LIGIT) i la Universitat Illes Balears (USIG).