16.05.18 - BARCELONA • Barcelonès

L'FMC reuneix 170 electes i tècnics locals al Seminari de Dret Local per tractar la transparència i conservació de documents públics

Miércoles, 16 de Mayo de 2018

Ha tingut lloc la vuitena sessió del Seminari de Dret Local 2017-2018 de la Federació de Municipis de Catalunya. Els dos temes generals a debat són les condicions de l'activitat i d'ubicació a la trama urbana dels serveis funeraris i la transparència, conservació i destrucció dels documents públics


Imatge de la sessió. Foto: FMC.
Com és habitual, la sessió ha començat amb l'informe de l'actualitat jurídica. A continuació, per parlar de la primera ponència sobre els serveis funeraris hem comptat amb Àngel Garcia Fontanet, ex-magistrat i president de la Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals; i Josep Matas Balaguer, advocat i arxiver, ha tractat en la segona ponència la conservació i destrucció dels documents públics.
A continuació s'han constituït els grups de treball. Al primer, sobre personal, règim jurídic i hisenda, Maite Muratel Cavero, directora de Serveis de Secretaries Delegades de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, i Anna Majó Capilla, secretària delegada, han debatut sobre l'elaboració del PCAP aplicable als contractes de serveis, obres i subministrament, tant pel que fa referència als procediments obert simplificat i als procediments obert sumari, així com l’aplicabilitat als municipis de la demarcació de Barcelona. Al grup II, sobre serveis i ordenació del territori, urbanisme i medi ambient, s'ha analitzat la necessitat d'habitatge assequible i l'habilitació de creació de nou habitatge a la planificació urbanística, mitjançant la previsió de l'article 17.3 de la Llei del dret de l'habitatge, a càrrec de Dolors Clavell Nadal, advocada.
La darrera sessió del Seminari 2017-2018 de l'FMC tindrà lloc el 15 de juny i tractarà sobre contaminació acústica i proteccio de drets fonamentals i sobre les conseqüències del trasllat del debat polític a la jurisdicció penal.