13.06.18 - BARCELONA • Barcelonès

84 municipis ofereixen suport a persones cuidadores a través de la Diputació de Barcelona

Miércoles, 13 de Junio de 2018

Reduir la càrrega emocional i física de les persones cuidadores que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència és un dels recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis a través del programa Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM).


Els grups estan formats per entre 16 i 20 persones cuidadores que fan tallers al llarg de 10 o 16 sessions on poden compartir experiències. Foto: Diputació de Barcelona.
La responsabilitat de tenir cura d'una persona dependent pot ocasionar esgotament físic i emocional, de manera que les persones cuidadores necessiten suport i descans tant per garantir el seu benestar com per proporcionar a la persona amb dependència una atenció òptima. Reduir la càrrega emocional i física de les persones cuidadores que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència és un dels recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis a través del programa Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM). Durant aquest any 2018, 84 municipis realitzaran 74 tallers per a aquests grups.
El programa de Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) de la Diputació de Barcelona va començar l’any 2009. Al 2010 es van organitzar grups a 22 municipis, i al 2017 van ser 68 municipis.
Els grups estan formats per entre 16 i 20 persones cuidadores que assisteixen a tallers de 10 a 16 sessions d’una hora i mitja de durada. Es tracta d’un espai de relació i intercanvi d’experiències pensat per evitar la soledat i reduir la sobrecàrrega emocional i física de la cura. L’objectiu és generar vincles de relació, de suport i d’ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l’experiència de cuidar d’una manera satisfactòria.
Amb l’ajuda d’un psicòleg, les persones cuidadores poden trobar estratègies per gestionar millor les seves necessitats i conflictes, així com les emocions i sentiments que sorgeixen durant el procés de cura per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament. Alhora, els grups aporten informació sobre els diferents recursos de suport existents al territori.
Les persones que hi participen s’han de comprometre a voler compartir la seva experiència de cura amb les altres persones que es troben en la mateixa situació i a assistir a totes les sessions.
Perfil de les persones beneficiàries
L’any 2017, 740 persones van participar en els grups de suport, un 81% dones i un 19% homes, la majoria fills o parelles de la persona cuidada.
Del total, un 42% eren majors de 65 anys, de manera que sovint la cura de persones dependents recau sobre dones grans. 
Un 72% fa més de 3 anys que atén al seu familiar dependent i d’aquestes persones, un 35% fa més de 7 anys. La gran majoria (un 68%) dedica més de 5 hores al dia a la cura, principalment de persones amb Alzheimer (un 26%), altres demències (un 16%) o discapacitats físiques (un 15%).
En aquest context d’alta dedicació i intensitat de la cura, el recurs del GSAM està molt ben valorat, amb una puntuació mitjana de 9,3.
Aquest servei, que la Diputació de Barcelona desenvolupa en col·laboració amb els ens locals i entitats del sector, contribueix a reduir l'impacte negatiu que de vegades poden experimentar els cuidadors i, per tant, a millorar també la qualitat  de vida de les persones en situació de dependència.