15.06.18 - BANYOLES • Pla de l'Estany

L’Ajuntament de Banyoles ha atès 225 suggeriments dels ciutadans del gener al maig del 2018

Viernes, 15 de Junio de 2018

Es tracta sobretot de qüestions relacionades amb el manteniment de la via pública.

L'Oficina d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Banyoles ha atès i gestionat internament 225 suggeriments dels ciutadans del gener al maig del 2018 relacionats amb qualsevol incidència detectada a la ciutat. Es tracta sobretot de qüestions relacionades amb el manteniment de la via pública (amb 98 suggeriments, un 43,5%).
 
A part de la majoria d'incidències del manteniment de la via pública, els banyolins i banyolines han formulat suggeriments sobre mobilitat (el 10,6%), enllumenat de la via pública (8,8%), neteja viària (8,4%), sanejaments (6,6%), mobiliari urbà (6,2%) o jardineria (3,5%), entre molts altres temes.
 
L'Ajuntament de Banyoles usa des de fa dos anys el programa informàtic Attend per fer el seguiment dels suggeriments. Així doncs, es pot fer un seguiment intern de com es troba la solució, per exemple, d'una font trencada, d'un fanal que no funciona, de la poda d'un arbre, d'un banc o una paperera trencada, de panots que cal canviar, o d'un embornal tapat.
 
Unes 240 persones participen als consells de barri del maig a Banyoles
 
La mitjana d'assistència ha pujat respecte l'anterior tongada dels consells de barri i va ser de 30 persones a tots els consells de barri menys al nou de la Vila Olímpica on hi van participar 65 veïns i veïnes. L'àrea de Participació ciutadana de l'Ajuntament de Banyoles convoca els consells de barri dos cops l'any per escoltar de primera mà les inquietuds dels veïns. Durant les reunions un tècnic de l'Ajuntament recull les propostes que posteriorment s'entren al programa Attend.
 
Els consells de barri són espais de diàleg i participació ciutadana per a resoldre problemes d'interès general i construir projectes compartits de barri i de ciutat. Hi ha consells de barri a Sant Pere, Mas Palau, Can Puig, les Rodes, la Farga, Canaleta i la Vila Olímpica.