9.7.18 - BARCELONA • Barcelonès

Cercles de comparació intermunicipals d'escoles bressol i escoles municipals de música

Lunes, 09 de Julio de 2018

El divendres passat va tenir lloc a l’Escola Can Batlló, la segona sessió dels Cercles de comparació intermunicipals d'escoles bressol i escoles municipals de música 2018, amb la participació de 43 municipis d’escoles de música i 48 d’escoles bressol.


Imatge de la sessió. Foto: DIBA.
En aquestes sessions s’han presentat els indicadors corresponents al curs 2016-2017 i s’han compartit experiències per afavorir l’avaluació i millora d’aquests serveis públics.
Pel que fa a les escoles bressol, en aquesta edició hi han participat 7 municipis més que el curs passat. Les dades mostres un alt grau de satisfacció dels usuaris amb les escoles, que se situa en un  8,9, i un grau de cobertura de places del 92,7%, malgrat que alguns municipis, especialment els de menor població, tenen dificultats per cobrir totes les places en un context de reducció de la natalitat.
Una altra dada destacable dels municipis que participen als cercles d’escoles bressol és que un de cada tres realitzen polítiques de tarifació social, el que suposa un augment respecte del curs anterior.
Respecte als cercles d’escoles municipals de música, hi ha hagut un augment considerable del nombre d’alumnat que realitza projectes comunitaris, el qual se situa en un 38,9% sobre el total d’alumnat, el que vol dir que, tres de cada quatre dels municipis participants als cercles realitzen algun tipus de projecte de música comunitària a les seves escoles. També augmenta el nombre d’alumnes de curta durada per cada 1.000 habitants, situant-se en 3,6.