10.7.18 - BARCELONA • Barcelonès

L'FMC ha tractat en un curs la gestió positiva de conflictes i mediació en l'àmbit local

Martes, 10 de Julio de 2018

El que es pretenia és que les persones que treballen en la gestió i atenció al ciutadà a les administracions locals, adquirissin eines per prevenir conflictes, d'una banda, i per gestionar-los positivament si s'han manifestat, de l'altra


Imatge del curs. Foto: FMC.
La Federació de Municipis de Catalunya ha organitzat un curs, desenvolupat durant els mesos de juny i juliol, i que ahir va finalitzar, amb el que es pretenia que les persones que treballen en la gestió i atenció al ciutadà a les administracions locals, centrades en el territori, que es relacionen amb la ciutadania i que, en definitiva, s'orienten al servei públic, adquirissin eines per prevenir conflictes, d'una banda, i per gestionar-los positivament si s'han manifestat, de l'altra. 
La gestió alternativa de conflictes (GAC) i sobretot la mediació tenen un moment d’expansió i consolidació a Catalunya. La legislació vigent, l’aposta de molts ajuntaments per tenir centres de mediació comunitària, els processos de participació ciutadana i la implicació del món de la justícia, entre altres, n’han estat factors clau.
A les institucions públiques és crucial que els professionals tinguin les eines per treballar des d’un paradigma nou per afrontar i transformar les relacions amb el ciutadà i la convivència amb els altres professionals.
Amb el curs, l’FMC ha donat a conèixer els mètodes alternatius de resolució de conflictes, va aprendre a identificar la mediabilitat del conflicte, va conèixer el procés de mediació: principis, fases i tècniques, i va adquirir eines comunicatives per a la gestió positiva de conflictes i mediació.