1.8.18 - BARCELONA • Barcelonès

Les UMIC visitaran 78 municipis el mes d'agost

Miércoles, 01 de Agosto de 2018

Durant el proper mes d’agost, els habitants de 78 municipis podran presentar-hi les seves consultes i reclamacions gratuïtament.


Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC). Foto: DIBA.
Les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació de Barcelona continuen visitant, també durant el període estival, les poblacions on no hi ha un servei municipal de consum. Gràcies a les UMIC, els ciutadans de la demarcació poden conèixer i exercir, des de la proximitat, els seus drets com a persones consumidores. Durant el proper mes d’agost, els habitants de 78 municipis podran presentar-hi les seves consultes i reclamacions gratuïtament.
Les UMIC formen part del programa de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) del Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. El seu equip tècnic dona resposta a les consultes i reclamacions que hi fan directament, de manera presencial, els ciutadans, i també atén immediatament les consultes que es trameten telemàticament mitjançant la Bústia del Consumidor, situada a cadascun dels més de 200 ajuntaments adherits a aquest servei.
El servei que ofereixen les UMIC està destinat als ajuntaments que no disposen de serveis municipals de consum i té com a finalitat bàsica defensar els consumidors i els seus drets.
A més a més, les UMIC també faciliten material informatiu i donen consells sobre com estalviar en les factures d'aigua, gas i electricitat, que són les consultes més habituals, juntament amb les relacionades amb les clàusules abusives en contractes hipotecaris, telecomunicacions i empreses de telefonia mòbil.