8.8.18 - BARCELONA • Barcelonès

Avui entre en vigor l’ampliació del topall econòmic per accedir a la targeta rosa metropolitana

Miércoles, 08 de Agosto de 2018

Els ciutadans que es poden beneficiar d'aquesta millora, que l'AMB calcula que són més de 3.000, poden demanar a partir d'avui mateix la Targeta Rosa Metropolitana

La mesura es va aprovar inicialment en el Consell metropolità del mes de maig d'aquest 2018

Amb l'objectiu de que més persones amb escassos recursos econòmics es puguin beneficiar d'aquest títol social, l'AMB va modificar l'Ordenança Metropolitana que regula el Sistema de Tarifació Social del Transport. La mesura es va aprovar al Consell Metropolità del mes de maig i ara, després del temps pertinent d'exposició pública (30 dies)  i de la seva publicació, entra en vigor.
 
Increment del topall en un 10%
 
Els llindars d'ingressos per poder accedir als beneficis de la tarifació social estaven fins ara en l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a la Targeta Rosa Metropolitana gratuïta (7.519,59€/any 2018), i el doble de l'IPREM per a la Targeta Rosa Metropolitana de tarifa reduïda (15.039,18€/any). Amb aquest canvi, l'AMB incrementa el llindar econòmic d'ingressos en un 10%, respectivament. D'aquesta manera, els nous llindars econòmics són de 8.271,55€ per a la Targeta Rosa Gratuïta i el doble d'aquest, 16.543,10€, per a la Targeta Rosa de Tarifa Reduïda.
 
"Més de 3.000 persones sortiran beneficiades com a conseqüència d'aquest canvi", recorda el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, Antoni Poveda.
 
El perfil dels nous usuaris serà igual que el dels actuals beneficiaris: persones discapacitades o majors de 65 anys (en alguns ajuntaments una edat entre 60 i 64) amb ingressos econòmics inferiors als límits dels nous llindars (IPREM+10%) i que estiguin empadronades en un dels municipis de l'AMB inclosos en l'Annex 1 de l'ordenança citada. La mesura es comença a aplicar a partir d'avui.
 
Com demanar el títol?
 
Per fer la sol·licitud del títol, s'ha d'omplir el corresponent formulari, que es pot obtenir físicament en el corresponent ajuntament metropolità o es pot descarregar de la web de l'AMB i imprimir-ho a casa. Posteriorment, s'envia el formulari omplert i signat per correu postal. En alguns ajuntaments, la tramitació s'ha de fer presencialment a l'Ajuntament (veure web AMB).
 
Títols socials de transport públic de l'AMB
 
Actualment la Targeta Rosa Metropolitana (TRM) beneficia als 18 municipis de la primera corona i als municipis de la segona corona de l'AMB que tenen conveni per l'aplicació de la tarifació social (Cerdanyola, El Papiol, Molins de Rei, Ripollet, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló).
 
L'any 2017 hi va haver 177.697 beneficiaris de la Targeta Rosa Gratuïta i 219.839, Beneficiaris de la targeta Rosa Reduïda. El cost de la tarifació social en compensació a les empreses operadores és d'uns 13,4 milions d'€ anuals.