10.8.18 - BARCELONA • Barcelonès

Avança el desplegament de la fibra òptica pel territori barceloní

Viernes, 10 de Agosto de 2018

Aquestes obres s'estan duent a terme al conjunt del territori de la demarcació, amb una inversió total de 18,9 milions d'euros, i comporten la realització de canalitzacions en les cunetes de formigó amb la implantació d'un tritub per on ha de passar la fibra òptica.


Obres de canalitzacions per a fibra òptica que la Diputació de Barcelona està realitzant a la xarxa de carreteres locals de la comarca d'Osona. Foto: Diputació de Barcelona.
Les obres de construcció de canalitzacions per a fibra òptica a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona segueix avançant en el conjunt de la demarcació. Aquest dijous, el diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, ha fet una visita a l’actuació que s’està realitzant a la carretera C-1413b de Centelles a Sant Quirze Safaja, on ha pogut comprovar el ritme dels treballs que han d’arribar a completar 252 km a finals d’aquest any.
En aquesta primera fase, que està en execució des del mes de juliol, el desplegament de fibra òptica es fa exclusivament al llarg de carreters de titularitat de la Diputació de Barcelona, fet que facilita una major velocitat en la implantació. En conjunt es realitzen noves canalitzacions aprofitant l’execució de cunetes de formigó al llarg de 252 km i que han de portar la fibra òptica a 56 municipis de Barcelona amb una inversió global de 18,9 milions d’euros.
En la visita a les obres, el diputat Jordi Fàbrega ha volgut destacar que «el desplegament de la fibra òptica pel conjunt del territori és un dels objectius estratègics del Pla de Mandat 2015-2019 de la Diputació de Barcelona, i que té fixat que qualsevol persona dins la demarcació tingui accés als serveis de banda ampla competitiva i de qualitat, i això ho fem construint canalitzacions aprofitant la nostre xarxa de carreteres, perquè aquesta arribi als municipis menys connectats».
El diputat Fàbrega també ha volgut ressaltar que «la construcció de cunetes de formigó a la carreteres té altres avantatges, com son millores de seguretat per als vehicles, però també milloren la durabilitat del ferm i redueixen els costos de manteniment de la carretera». En aquesta línia, Fàbrega ha afegit: «La utilització de les cunetes de formigó per a la fibra òptica també suposa una major protecció física del cablejat i també una protecció davant d’inclemències meteorològiques».
Un dels aspectes remarcables d’aquesta actuació és que la instal·lació de tritubs per al cabellat de fibra òptica dins les cunetes de incrementa només un 10% el cost total de construcció e la cuneta. Per contra, la instal·lació dels tritubs representa, per si sola, el 80% del cost total de les actuacions necessàries per implantar una xarxa de fibra òptica. En aquest sentit, el diputat ha volgut remarcar que «la utilització de les obres e construcció de cunetes de formigó al conjunt de carreteres per la canalització de tritubs, és un gran pas endavant per al desenvolupament de la xarxa».
Avantatges funcionals de la fibra òptica
La instal·lació de cablejat de fibra òptica a la xarxa de carreteres també suposa importants avantatges funcionals per aconseguir smart roads. Així, la fibra pot servir per donar informació rellevant per la gestió de la carretera, com ara donar informació variable als usuaris, calcular a temps real l’IMD (Intensitat Mitjana Diària) de vehicles en un punt determinat, o possibilitar la instal·lació de càmeres de control del trànsit i d’estacions meteorològiques.
Per als ciutadans, les avantatges son especialment rellevants, ja que permeten apropar serveis públics mitjançant l’administració electrònica, afavorí la competitivitat i atractiu del territori per a la implantació d’activitats econòmiques, millorar l’eficiència dels serveis i recursos públics, a més de poder desenvolupar nous serveis públics de base tecnològica, especialment en àmbits com l’educació, la sanitat o la participació ciutadà, entre d’altres.
Objectius de l’Agenda Digital Europea per al 2020
El desplegament de la fibra òptica de la Diputació de Barcelona parteix dels objectius de l’Agenda Digital Europea (ADE) de maig de 2010 que expressa que el 100% de la població europea tingui accés a internet de banda ampla >30 Mbps i el 50% de les llars tinguin accés a internet de banda ampla >100 Mbps abans del 2020.
L’ADE commina a canalitzar inversió pública en zones de baixa densitat de població poc atractives pels operadors privats, fomentar la competència quan només hi hagi un sol operador i a no actuar en aquelles zones on existeixi competència entre operadors.
Per aconseguir aquests objectius, la Diputació de Barcelona ha dissenyat un programa que aprofita els projectes ja planificats com a obra de conservació i millora de la seguretat de les carreteres per incorporar-hi la infraestructura que permeti el pas de fibra òptica dins la cuneta de formigó.
La gestió de la nova xarxa anirà a càrrec del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), segons l’acord signat entre aquesta entitat i la Diputació de Barcelona.
Segons aquest acord, la Diputació de Barcelona serà la titular de la infraestructura destinada al pas d ela fibra òptica i el CTTI instal·larà i gestionarà el cablejat de fibra òptica pública a tota la xarxa i també n’assumirà els costos de manteniment. El conveni també contempla la creació d’una comissió estratègica i una tècnica per al seu seguiment, així com fer un balanç anual de les despeses i ingressos d’explotació de la xarxa.
Podeu veure i descarregar imatges de les obres i declaracions del diputat Jordi Fàbrega en aquest enllaç