4.10.18 - BARCELONA • Barcelonès

Comença la segona edició del curs de l'FMC sobre els nous criteris de contractació en l'LCSP

Jueves, 04 de Octubre de 2018

L’objectiu és el de debatre la normativa, principis i tipus contractuals, les ofertes, els contractes, amb una especial referència a les clàusules socials i mediambientals.


Imatge de la presentació. Foto: FMC.
Aquest curs organitzat per l'FMC, i que ja va celebrar una primera edició els mesos de maig i juny, té l'objectiu de debatre la normativa, principis i tipus contractuals, les ofertes, els contractes, amb una especial referència a les clàusules socials i mediambientals, ofertes amb valors anormals i desproporcionats i informes tècnics de valoració.
El curs ha començat avui i continuarà els dies 11, 18 i 25 d'octubre, i 8 de novembre i s'adreça principalment a tècnics de l’administració, A1 i A2, i resta de professionals, relacionats amb la redacció, supervisió i seguiment dels diferents contractes.
La llei de contractes de l’estat és un d’aquells texts legals que es renova de forma cíclica, atenint-se a les diverses necessitats dels administrats. Aquesta darrera versió, la Llei 9/2017, introdueix criteris ajustats a la nova cultura que ha de prestar l’administració, la sostenibilitat.
La introducció d’aquests paràmetres, tant econòmics, com socials i ambientals, modulen una norma que sol ser molt estricta i gens flexible, atenent-se a criteris automàtics. L’apreciació i introducció d’aquests nous elements, dona resposta a la societat del segle XXI, on els criteris de sostenibilitat són àmpliament acceptats i positivament valorats per la societat.
En el curs es debat la normativa, principis i tipus contractuals, els criteris de valoració de les ofertes, adjudicació i formalització dels contractes, es fa una especial referència a les clàusules socials i mediambientals, ofertes amb valors anormals i desproporcionats i informes tècnics de valoració; es tracta també l'execució dels contractes, seguiment, drets i obligacions, modificacions i s'analitzen casos pràctics: la possible responsabilitat civil del tècnic, en els processos de contractació publica.
Els docents que l'imparteixen són Carme Lucena Cayuela, vocal del Tribunal de Contractes del sector Públic de Catalunya; Manel Roig, enginyer de Tecnicat; i Fernando Carlos de Valdivia Gonzalez, magistrat del Jutjat de primera instància núm. 4 de Barcelona. La direcció és a càrrec de  Luis Ferrero, enginyer i president de Tecnicat (Associació de Tècnics de l’administració de Catalunya).