29.10.18 - BARCELONA • Barcelonès

Estudis de banda ampla per a sis municipis de la demarcació de Barcelona

Lunes, 29 de Octubre de 2018

La Diputació de Barcelona ha lliurat estudis de banda ampla als ajuntaments de Capellades, Jorba, Sant Andreu de la Barca, Sant Fost de Campsentelles, Sant Iscle de Vallalta i Vallirana.

Per una banda, Jorba ha rebut un estudi bàsic que desenvolupa diferents propostes de millora de l’accés a la banda ampla a partir de les característiques del municipi, de les infraestructures, xarxes i serveis existents i mitjançant l’aplicació d’una anàlisi DAFO. D’altra banda, per a Capellades, Sant Andreu de la Barca, Sant Iscle de Vallalta i Vallirana s’ha elaborat un estudi d’estratègia de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions.
 
Finalment, l’estudi entregat a Sant Fost de Campsentelles ha permès a l’ajuntament conèixer, a partir d’una font independent, quin és l’estat real de la cobertura mòbil al municipi. Això possibilitarà definir actuacions de millora que permetin dinamitzar i millorar els serveis vinculats.
 
Els estudis de provisió de banda ampla són un instrument essencial per a municipis de fins a 50.000 habitants perquè defineixen una estratègia que permet a l’ajuntament governar, de forma coherent i ordenada, el desplegament de les infraestructures de telecomunicacions en el seu municipi, prioritzant equipaments públics, polígons industrials, nous sectors de planejament i elements que facilitin la implantació de serveis smart city.
 
La Diputació de Barcelona elabora els estudis de provisió de banda ampla en col·laboració amb el Consorci Localret.