31.10.18 - LLAGOSTA • Vallès Oriental

L'Agència Catalana de l'Aigua invertirà més de 14 milions d'euros per millorar el funcionament de la depuradora de la Llagosta

Miércoles, 31 de Octubre de 2018

Un acord subscrit entre l’ACA i el Consorci Besòs Tordera permet impulsar els treballs que incrementaran la capacitat de la planta


Imatge actual de la depuradora. Foto: Premsagencat.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consorci Besòs Tordera han signat un conveni per ampliar i millorar el funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de la Llagosta, al Vallès Oriental. Aquest acord fixa com s’articularà el finançament per a executar els treballs de millora, una actuació que es troba inclosa en la vigent planificació hidrològica catalana (període 2016-2021).
L’ACA té previst aportar un import superior als 14 milions d’euros per finançar els treballs, que faran possible la reducció de nutrients i la construcció d’un tercer decantador secundari. El Consorci Besòs Tordera, per la seva banda, durà a terme l’execució de les obres, que es realitzaran durant el període 2019-2020, i serà el titular de la infraestructura.
Sanejament a Catalunya
El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines.
A data d'avui les 517 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97% de la població catalana. Pel que fa al Vallès Oriental, la comarca compta amb 22 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 95% de la seva població.