28.11.18 - LLEIDA • Segrià

Lleida acull la segona jornada territorial sobre la implementació de la Llei de Contractes als ens locals

Miércoles, 28 de Noviembre de 2018

La Diputació de Lleida ha acollit aquest dimarts la segona de les quatre sessions al territori que l'ACM fa per tal d'analitzar com s'està aplicant la nova Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), que va entrar en vigor fa una mica més de mig any.


Imatge de la jornada. Foto: ACM.
Hi han assistit la majoria d'ens locals de la demarcació.
La voluntat d'aquestes sessions és analitzar qüestions problemàtiques que estan tenint els ens locals a l'hora de realitzar les contractacions de serveis, subministraments o béns que necessiten contractar. De forma especial, es tracten les diferents fórmules i interpretacions per la gestió de la tipologia dels contractes menors (en la nova llei es fixa el límit en 15.000€ en serveis i 40.000€ en obres) i de gran impacte per les empreses locals o territorials.

Així mateix, també s'analitzen les estratègies que la nova Llei de contractes facilita per determinar criteris d'adjudicació que no només siguin a través del preu, i que valorin aspectes qualitatius, o la implementació de la contractació electrònica, tant a nivell d'ens locals com també dels proveïdors o empreses.
L'interès i metodologia d'anàlisi d'aquestes sessions s'ha reflectit amb una presència massiva. Unes 80 persones han assistir a la sessió de Lleida provinents de totes les comarques de la demarcació, i amb una notòria presència dels òrgans de contractació de les ciutats més grans, així com de quasi tots els consells comarcals. La sessió s'estructurava en tres blocs temàtics, i amb dos ponents que contraposaven el seu punt de vista durant una hora. El primer ha tractat la gestió dels contractes menors i les tipologies dels procediments simplificats. El tècnic dels Serveis Jurídics de l'ACM, Àlex Tarroja, i Rubén Guimerà responsable de compres de Barcelona Serveis Municipals (BSM), empresa de l'Ajuntament de Barcelona que gestiona el zoo, zona verda, anella olímpica o aparcaments entre d'altres, han exposat les limitacions en les restriccions temporals d'adjudicació als contractistes dels contractes menors, majoritaris quantitativament a tots els ens locals, i com resoldre administrativament els nous expedients simplificats que la llei preveu com a nous.
Jordi Voltas, cap del servei de contractació de l'Ajuntament de Reus, i Adrià Soler de l'Ajuntament de Martorelles, han aprofundit en la selecció dels criteris d'adjudicació de les licitacions, tenint en compte criteris de valoració respecte la qualitat, i també la introducció de clàusules socials i ambientals dins la contractació, una de les obligacions que des de la directiva de contractació de la Unió Europea es pretén aconseguir amb la contractació dels poders públics. Finalment, hi va hagut un apartat dedicat a la contractació electrònica amb Llum Bruno, secretaria general del Consell Comarcal del Bages, i Verònica Arasa, tècnica de secretaria de l'Ajuntament d'Amposta, incidint en els aspectes tècnics de la nova eina del sobre digital per presentar les proposicions, i la seva implementació pràctica, així com l'aprenentatge de les unitats administratives que realitzen la contractació administrativa.
Aquestes sessions també serveixen per mantenir un interacció i coordinació entre responsables de la gestió de contractes de l'administració local. Les sessions pretenen donar una visió pràctica, àgil i efectiva per conèixer com ho resolen diferents òrgans de contractació. Els pròxims 29 de novembre es faran a Girona i el 4 de desembre a Barcelona.