25.1.19 - GIRONA • Gironès

La Diputació de Girona convoca quatre campanyes d'ajuts en l'àmbit del medi ambient, amb un import total de 974.000 euros

Viernes, 25 de Enero de 2019

Els ajuts són per a actuacions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en espais d'interès natural; actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals; projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals


La presentació de l'inici de la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu del 2017, amb el diputat de Medi Ambient, Lluís Costabella. Imatge d'arxiu. Dip.Girona.
La Diputació de Girona destinarà aquest any 974.000 euros en ajuts vinculats al medi ambient a les comarques gironines per mitjà de la convocatòria de quatre campanyes de subvencions. Els ajuts són per a actuacions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en espais d'interès natural; actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals; projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i la instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals
Tot seguit, es concreten els detalls de les quatre convocatòries d'ajuts en matèria mediambiental que ha aprovat la Junta de Govern de la Diputació, que són per al finançament de:
 1.    El desenvolupament d'actuacions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat en espais d'interès natural. S'adreça a consorcis gestors d'espais d'interès natural de les comarques gironines. L'import total de la convocatòria és de 140.000 euros
2.    Actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis forestals. Aquest eix es concreta en quatre línies de suport a:
  2.1.  Els ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.

  2.2.  Les agrupacions de defensa forestal (ADF) i federacions o associacions d'ADF de les comarques gironines.

 2.3. Els ajuntaments de menys de mil habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors municipals. 
  2.4.  Les associacions de propietaris forestals per fomentar la gestió forestal conjunta per prevenir incendis i/o produir biomassa.
S'hi destinaran 360.000 euros.
3.   Projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. L'objectiu és promoure les activitats compatibles amb la conservació dels valors de la zona i compensar l'increment de les inversions derivades de l'aplicació del pla especial del Parc Natural del Montseny. Els ajuts s'adrecen a particulars i, en concret, a les explotacions forestals i agrícoles-ramaderes; les empreses de serveis; la millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic; la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat, i l'establiment de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs que puguin evolucionar de manera natural. L'import total de la convocatòria és de 109.000 euros.  
4.    Instal·lació de calderes i xarxes de calor de biomassa municipals. S'adreça als ajuntaments i se'n distingeixen dues línies:
  4.1. Per instal·lar calderes de biomassa o crear microxarxes de calor municipals, de potències inferiors o iguals a 70 kW, per millorar l'eficiència energètica d'edificis per mitjà de contractes innovadors. 
  4.2. Per instal·lar calderes de biomassa, crear xarxes o microxarxes de calor municipals, de potències superiors a 70 kW, que utilitzin biomassa per millorar l'eficiència energètica d'edificis per mitjà de contractes innovadors. 
En tots dos casos, una empresa gestionarà de manera integral la instal·lació, la mantindrà i durà a terme les mesures necessàries per aconseguir un estalvi energètic. A aquesta convocatòria, s'hi destinaran 365.000 euros.
Les sol·licituds de subvenció per a aquestes quatre convocatòries es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i fins a la data que indiqui la convocatòria en cada cas. La previsió és que els extractes es publiquin al BOP al llarg dels pròxims dies.