6.3.19 - BARCELONA • Barcelonès

L’AMB anuncia una nova rebaixa en la tarifa de l’aigua, que suposarà un 9.5% acumulat en el període 2016-2020

Miércoles, 06 de Marzo de 2019
Durant el mandat 2015-2019, l'AMB ha aprovat rebaixes successives en la tarifa, davant de les propostes d'augment en el rebut fetes per Aigües de Barcelona

L'estalvi per a la ciutadania, quan entri en vigor la nova tarifa, està quantificat en uns 30 milions d'euros segons els càlculs de la Direcció de Serveis del Cicle Integral de l'Aigua de l'AMB

El vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, Eloi Badia, ha anunciat avui un nou descens en la tarifa d'aigua potable que entrarà en vigor l'1 de gener del 2020 dins de l'àmbit gestionat per Aigües de Barcelona.
 
Aquesta actualització va en la línia de les successives rebaixes en el rebut dels darrers anys, i comporta una baixada addicional del 5,7%, que acumulant-la als anteriors decrements que han tingut lloc durant aquest mandat, suposa el 9,5% total.
 
Durant la presentació, Badia ha recordat que "durant aquest mandat ha estat una política estratègica del govern de l'AMB fer valer el dret a l'aigua com un dret bàsic i universal, i això vol dir que la ciutadania pagui per allò que realment val el servei. Per tant, hem materialitzat un canvi de tendència, amb baixades constants de les tarifes, que trenca amb la pujada continuada dels mandats anteriors".
 
Descens continuat del rebut de l'aigua: cronologia
 
Durant el mandat 2015-2019, la tarifa metropolitana d'aigua potable ha experimentat una reducció constant, fruit de la voluntat política de l'AMB de proporcionar a la ciutadania un servei de qualitat a un preu més just, en base als condicionants socials i econòmics actuals.
  • El desembre del 2016, la tarifa va baixar un 2,4%, tot i que l'empresa concessionària, Aigües de Barcelona, Empresa Metorpolitana del Cicle Integral de l'Aigua (ABEMCIA), havia proposat un augment de l'1,6%.
  • El febrer del 2018, l'AMB, juntament amb el consorci Besòs-Tordera i la Federació de Municipis de Catalunya, va oposar-se a l'acord del consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que proposava un 11,8% d'increment en la tarifa en alta de l'aigua subministrada per Aigües Ter-Llobregat. Finalment, aquesta mesura no va entrar en vigor, un pas més en direcció a una tarifa justa per a la ciutadania.
  • El març del 2018, l'AMB va rebaixar la tarifa a la metròpoli per segona vegada en dos anys, rebutjant la proposta d'augment d'Aigües de Barcelona (3,7%) i aprovant una rebaixa de l' 1,65%.
  • El novembre del 2018, Aigües de Barcelona va proposar, per tercera vegada, un augment, en aquest cas del 4,1%. L'AMB, després de detectar en els comptes de l'empresa de l'ordre de 31 milions d'€ d'ingressos superiors als previstos, va rebutjar de nou aquest augment, i va prendre el compromís de revisar l'Acord Marc del contracte, per determinar l'origen del desequilibri.
  • El gener del 2019, l'empresa va rectificar i va presentar, de cara al 2020, una tarifa amb un decrement del 3,9%, així com la congelació tarifària durant el 2019
La proposta ha estat valorada pels serveis tècnics de l'AMB, que han determinat que  la rebaixa de la tarifa pel 1 de gener de 2020 ha de ser del  5,7%. A efectes pràctics la ciutadania pagarà el 2020 aproximadament quasi 32 M€ menys del que haurien de pagar si no s'haguessin corregit els excessos tarifaris des del 2015, i si tenim en compte l'IPC acumulat des de 2015 l'estalvi ciutadà serà de 51,5 M€ l'any 2020.
 
L'AMB ha rebaixat la despesa formulada per l'empresa en diferents partides del servei, com ara l'energia elèctrica, les assessories, els treballs de manteniment per a tercers i les partides de publicitat.
 
També s'afegeixen un seguit de condicions fins ara inexistents sobre determinades partides de despesa. Per exemple, com que  les accions de publicitat que l'empresa operadora emprengui han de estar lligades necessàriament amb el propòsit i objecte competencial de l'AMB,  necessitaran l'aval de l'Administració abans de tirar endavant. El mateix tràmit d'aprovació regirà per les despeses en recerca i desenvolupament que hauran d'estar lligades amb el desenvolupament dels serveis operats, i en benefici exclusiu dels usaris de l'àmbit metropolità.
 
Aquesta nova proposta serà portada a votació en el proper ple del Consell Metropolità, el proper 26 de març.