12.4.19 - BARCELONA • Barcelonès

L'ACM i l'Oficina Antifrau signen un conveni per elaborar Plans d'Integritat a l'administració local

Viernes, 12 de Abril de 2019

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Oficina Antifrau de Catalunya han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per a l'elaboració de Plans d'Integritat a l'administració local.

L'ACM, mitjançant la Fundació Transparència i Bon Govern Local, treballa en un projecte perquè els ens locals incorporin, com a segell de qualitat democràtica, els Plans d'Integritat com a base d'una futura compliance al sector públic que, a més del compliment normatiu, sigui una veritable mostra de compromís amb una cultura d'integritat i probitat institucional. El projecte ha de permetre estudiar i desenvolupar la metodologia per a protocol·litzar i estandarditzar l'elaboració de plans d'integritat als ens locals.
 
L'Oficina Antifrau de Catalunya aporta l'àmplia expertesa que té en l'àmbit de la integritat pública, fruit de la seva experiència en el desenvolupament de les funcions públiques que té encomanades. La seva participació en el projecte es concreta en l'assessorament permanent i validació de les diverses fases del projecte i dels documents que s'elaborin, i es responsabilitzarà de la formació i sensibilització dels electes i tècnics dels ens locals que participin en la prova pilot del projecte.
 
L'ACM, per la seva banda, impulsa i dirigeix el projecte, duu a terme la convocatòria i selecció dels municipis participants en la prova pilot, i assumeix la contractació d'una consultora externa que prestarà suport per fer el treball de camp en els municipis. 
 
El projecte ha de permetre elaborar una guia d'autoavaluació per als municipis de fins a 5.000 habitants i plans d'integritat a mida per a la resta de municipis, mitjançant unes experiències pilot que després es puguin estendre a la resta de municipis de Catalunya.
 
S'ha iniciat la primera fase del projecte amb la publicació de la convocatòria a tots els municipis de Catalunya que estiguin interessats en participar. De totes les candidatures es seleccionaran 2 municipis de menys de 5.000 habitants, 1 municipi de fins a 50.000 habitants, i 1 municipi de més de 50.000 habitants.