7.5.19 - BARCELONA 

El Departament d'Agricultura destina més de 2M€ a projectes a mitigar el canvi climàtic en les explotacions agràries

Martes, 07 de Mayo de 2019

Aquests ajuts corresponen a la convocatòria del Contracte Global d’Explotació (CGE) 2018 en el marc del Programa de Desenvolupament Rural

Distribució comarcal dels expedients. Foto: govern.cat
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha ajudat 148 emprenedors catalans a realitzar inversions que permeten mitigar el canvi climàtic dins de les explotacions agràries. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 2.091.392,70 euros, que representa un volum d’inversió de gairebé 4,75 milions d’euros.

L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic correspon a la convocatòria del Contracte Global d’Explotació (CGE) 2018 i s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya per al període de programació 2014-2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Catalunya és pionera a apostar per aquest nou ajut del PDR 2014-2020, que es va convocar per primer cop el 2015 i que pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Així, es dona suport a inversions com ara la millora d’immobles per a fer-los més eficients energèticament, la renovació d’instal·lacions elèctriques per a reduir el consum d’energia, l’ús de fonts renovables d’energia, maquinària i equips innovadors, o altres que suposin una reducció de l'emissió de gasos hivernacle i o d’amoníac.
La majoria d’inversions auxiliades són en l’àmbit de les energies renovables d’energia i maquinària i equips innovadors que es localitzen principalment a Lleida i la Catalunya central, tant pel que fa al nombre d’expedients, com els imports invertits i subvencionats.