10.5.19 - GIRONA • Gironès

L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 154.600 euros per a millorar el sanejament de la comarca del Gironès

Viernes, 10 de Mayo de 2019

S’ha posat a licitació la redacció del projecte per ampliar i redissenyar l’actual estació depuradora de Sant Gregori

El projecte haurà de preveure les necessitats de sanejament actuals i futures i que les obres es duguin a terme en l’actual parcel·la


Un dels llacunatges de l'actual depuradora de Sant Gregori. Foto: govern.cat.
L’ACA també està impulsant la connexió de Sant Julià de Ramis al sistema de sanejament de Girona

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació la redacció de dos projectes per a millorar el sanejament de la comarca del Gironès. En total es contempla un pressupost de licitació de 154.600 euros. 
La redacció del projecte per ampliar i redissenyar l’estació depuradora d’aigües residuals de Sant Gregori té un pressupost de licitació de 83.897 euros i es poden presentar ofertes fins el 24 de maig.
La depuradora de Sant Gregori es va inaugurar el 1988 i té una capacitat per tractar 240 m3/dia, equivalent a una població de 1.200 habitants. El seu tractament és de llacunatges naturals (un total de quatre), que depuren les aigües residuals generades en el municipi. Aporta les aigües residuals ja tractades a la riera de Llèmena (conca del Ter). 
La planificació hidrològica vigent (2016-2021) contempla l’ampliació de l’actual depuradora, degut a l’increment de població experimentat en els darrers anys i per adequar la planta a les necessitats de sanejament futures. Es requereix que els treballs d’ampliació es duguin a terme dins de l’actual parcel·la i, en cas que es decideixi canviar el tipus de tractament, es podrà plantejar la possibilitat d’aprofitar alguna de les llacunes existents com a tractament terciari. 
Millora del sanejament de Sant Julià de Ramis 
També a la comarca del Gironès, l’ACA ha posat a licitació la redacció del projecte per connectar Sant Julià de Ramis amb el sistema de sanejament de Girona. Amb un import de licitació de 70.737 euros, es poden presentar ofertes fins el 20 de maig.
Actualment les aigües residuals del nucli de Can Darnés al terme municipal de Sant Julià de Ramis s’aboquen sense rebre cap tipus de tractament. Per tant, el projecte haurà de definir les actuacions necessàries per connectar aquest nucli a la depuradora de Girona.