16.5.19 - TARRAGONA

L'ACA impulsa diverses actuacions del cicle de l'aigua a Tarragona i Terres de l'Ebre, amb una inversió inicial de 6,4 MEUR

Jueves, 16 de Mayo de 2019

Properament es duran a terme diverses licitacions que beneficiaran el sanejament de les comarques de l’Alt i el Baix Camp, el Priorat, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre, amb un pressupost de 4,7 milions d’euros

La licitació de les obres de millora de la depuradora del Pla de Santa Maria (Alt Camp) i la construcció de la noves plantes de Prat de Comte (Terra Alta) i el Botarell (Baix Camp) són les actuacions més destacades

També es contemplen diverses millores en el canal de la dreta de l’Ebre per a millorar la seva eficiència, amb una inversió d’1,7 milions d’euros

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està impulsant diverses actuacions del cicle de l’aigua a Tarragona i Terres de l’Ebre, amb una inversió inicial de 6,4 milions d’euros. Les actuacions se centraran en diverses millores del sanejament de les aigües residuals a les comarques de l’Alt i el Baix Camp, el Priorat, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el Baix Ebre i en incrementar l’eficiència de les infraestructures de reg en el canal de la dreta de l’Ebre.
 
La sessió del consell d’administració que es va celebrar ahir va servir per impulsar, mitjançant 10 dels 33 convenis aprovats, l’execució d’obres de sanejament, amb una inversió prevista superior als 23 MEUR. D’aquests 10 convenis, cinc són per a la finalització d’obres, tres són nous i dos són addendes d’acords ja subscrits anteriorment. 
 
Aquests acords (vuit convenis de col·laboració i dues actualitzacions d’acords ja existents) beneficiaran els municipis de Tordera (finalització de les obres de les depuradores de Terra Brava i Àgora Parc i Roca-Rossa), Aiguafreda (renovació i millora de la xarxa de col·lectors del municipi), Montseny (construcció de la depuradora d’aquest nucli), Santa Eulàlia de Ronçana (col·lector d’aigües residuals de Can Met i Can Maset), Vallirana (obres de sanejament del nucli de Can Julià),  Sitges/Sant Pere de Ribes (millores a la depuradora que dona servei a aquests dos municipis), Sant Sadurní d’Anoia (substitució del tram final dels col·lectors en alta i estació de bombament), Vilafranca del Penedès (execució de les obres del projecte constructiu d’ampliació i millores de la capacitat de reducció de nutrients de la depuradora de Vilafranca del Penedès –addenda del conveni vigent-) i la Selva del Camp (execució de les obres de la depuradora –addenda del conveni ja vigent-).

En l’àmbit de la depuració i tractament de les aigües residuals, properament s’iniciaran diversos tràmits per a millorar el sanejament de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb una inversió inicial prevista de 4,7 milions d’euros, mitjançant la licitació de diversos contractes.
 
Les millores a la depuradora del Pla de Santa Maria (direcció de les obres, coordinació de seguretat i execució dels treballs), a la comarca del l’Alt Camp, tindran un pressupost de licitació total superior als 1,3 milions d’euros. En la mateixa comarca, properament es posarà a licitació la redacció del projecte constructiu de la nova depuradora d’Alcover (79.476 euros). D’altra banda, a la comarca del Baix Camp en breu es posarà a licitació el contracte per a executar les obres de la depuradora del Botarell, amb un pressupost proper als 2,2 milions d’euros (direcció de les obres, coordinació de seguretat i execució dels treballs).
 
Pel que fa al Priorat, es posarà a licitació la redacció de dos projectes constuctius: el de la depuradora de Margalef (79.912 euros) i la rehabilitació de l’estació depuradora de la Vila al terme municipal de Masroig (40.520 euros).
 
A la Terra Alta es licitaran les millores a la depuradora de Batea (79.476 euros) i la redacció del projecte per al sanejament de Bot (104.198 euros). Recentment, a la mateixa comarca, ja s’ha posat a licitació el contracte per a executar les obres de la depuradora de Prat de Comte, amb un pressupost de licitació de 755.716 euros.
 
En relació amb la comarca de la Ribera d’Ebre, cal tenir en compte que s’ha posat a licitació la redacció del projecte per a optimitzar el funcionament de la depuradora de Garcia, amb un import de licitació de 54.934 euros. Al Baix Ebre, d’altra banda, es licitarà la redacció del projecte per a millorar el funcionament de la depuradora de Vinallop (Tortosa), amb un pressupost de licitació de 50.220 euros.  
 
A més de la inversió inicial prevista en aquestes licitacions (4,7 MEUR), el desenvolupament d’aquests projectes comportarà una inversió futura addicional propera als 3,7 milions d’euros (execució de les obres).
 
Les mesures de sanejament impulsades a Tarragona i Terres de l’Ebre, previstes en l’actual cicle de planificació (2016-2021), milloraran el tractament de les aigües residuals i serviran per a incrementar el bon estat de les masses d’aigua.
 
Eficiència dels canals de reg
 
Ahir, el consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), va aprovar un conveni amb la la Comunitat General de Regants del canal de la dreta de l’Ebre per a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental i el projecte constructiu destinat a optimitzar diversos elements d’aquesta infraestructura (revestiments, comportes de descàrrega, entre d’altres), amb una inversió total prevista d’1,7 milions d’euros.