17.5.19 - BARCELONA • Barcelonès

El Govern presenta recursos formatius digitals sobre LGBTI adreçats al personal de les administracions públiques

Viernes, 17 de Mayo de 2019

L’EAPC ha acollit la presentació d’un microcurs en suport mòbil i web per als treballadors i treballadores públics per conèixer els drets del col·lectiu LGTBI i actuar davant de casos de discriminació


Imatge de la presentació. Foto: govern.cat.
Coincidint amb la celebració del Dia internacional contra l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha acollit la presentació de l’estratègia d’intervenció LGBTI+ per al personal de les administracions públiques.
La Direcció General d’Igualtat i l’EAPC han organitzat aquesta jornada per difondre dos recursos formatius digitals que els treballadors i treballadores públics tenen a la seva disposició per formar-se sobre aquesta matèria. Aquesta iniciativa, que permetrà formar un nombre molt important de persones a les administracions públiques, s’emmarca en la implementació de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
En aquest sentit, s’ha presentat un microcurs en suport mòbil i web per donar a conèixer la Llei. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda han desenvolupat aquesta eina com a experiència pilot, i l’Escola l’ofereix als treballadors i treballadores de totes les administracions públiques amb unes primeres 1.000 places.
La secretària d’Administració i Funció Pública, Annabel Marcos, ha valorat molt positivament la col·laboració amb la Direcció General d’Igualtat en la producció d’aquests materials de suport per a la formació dels treballadors públics de totes les administracions catalanes “per sensibilitzar-los en el deure de tothom de treballar perquè les persones LGBTI puguin expressar-se lliurement i no hagin de patir discriminacions per raó de la seva orientació o identificació sexuals”. 
D’altra banda, la directora general d’Igualtat, Mireia Mata, ha assegurat que “aquesta formació virtual ens permetrà arribar de forma massiva al conjunt de treballadores i treballadors públics”. Cal recordar que la Llei 11/2014 estableix que qualsevol persona treballadora de les administracions públiques catalanes que tingui coneixement d’una situació de risc o una sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, té el deure de comunicar-ho. En aquest sentit, Mata ha destacat que “és un deure del Govern lluitar contra la discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere i construir un país lliure d’LGBTIfòbia. Per això, cal que garantim que els treballadors i les treballadores públics siguin els primers a respondre davant situacions de discriminació”. 
Durant la jornada, també s’han pogut veure tres infografies animades relacionades amb la diversitat sexual i de gènere, la Llei 11/2014, i el protocol sobre el deure d’intervenció del personal públic davant de situacions de discriminació LGBTI. Les infografies estan a la disposició dels departaments de la Generalitat i de la resta d’administracions públiques al web de l’EAPC. 
Aquests recursos, en un format didàctic i de fàcil accés, també tenen l’objectiu de sensibilitzar els treballadors i treballadores públics perquè puguin identificar i denunciar situacions de discriminació de persones del col·lectiu LGBTI i actuar en cas que sigui necessari.
Durant la jornada, l'Àrea LGBTI també ha donat a conèixer les accions formatives presencials que impulsa en aquesta matèria i ha fet unes breus exposicions sobre pautes d’actuació en cas que es detectin fets discriminatoris per raó de LGBTIfòbia i per promoure el respecte a la diversitat sexual i de gènere a les administracions públiques. Durant aquest tres anys s’han format presencialment més de 10.000 funcionaris/es de les diverses administracions i dels diversos cossos professionals.