6.6.19 - BARCELONA

Nou municipis reben ajuts per a l'adquisició d'habitatges d'ús social

Jueves, 06 de Junio de 2019

La Diputació de Barcelona ha atorgat subvencions als municipis per a l’adquisició d’habitatges amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal

Caldes de Montbui, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Manlleu, Santpedor, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i Vallirana han estat els municipis beneficiaris de les subvencions de la Diputació de Barcelona per a l’adquisició d’habitatge mitjançant el dret de tanteig i retracte, amb un import global de 250.000 euros. Aquesta línia d’ajut té per objectiu que els ajuntaments puguin ampliar el parc municipal d’habitatge i incrementar la seva oferta d’habitatge assequible destinat a pal·liar situacions de vulnerabilitat residencial.

Per quart any consecutiu, la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats ha atorgat subvencions als municipis per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objectiu d’ampliar el parc municipal d’habitatge. La dotació pressupostària de la convocatòria per aquest any ha estat de 250.000 euros que s’han esgotat en el termini d’un mes des que es va obrir el termini per presentar sol·licituds, el passat 25 de març de 2019.
 
Enguany els nou municipis que han pogut beneficiar-se d’aquesta línia han rebut un import màxim de 30.000 euros per habitatge. Amb aquest import s’ha subvencionat de mitjana, gairebé el 50% del cost total d’adquisició dels habitatges.
 
Des de la primera convocatòria l’any 2016 s’han beneficiat d’aquestes subvencions un total 31 municipis de la demarcació de Barcelona, amb la conseqüent adquisició - majoritàriament en exercici del dret de tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i sempre a preu per sota mercat - de 31 habitatges, amb l’objectiu d’incrementar el parc públic municipal d’habitatge assequible.