6.8.19 - BARCELONA • Barcelonès

La Generalitat impulsa un camp d'innovació amb finançament europeu per reforçar el sentit de pertinença dels joves fills de la immigració 

Martes, 06 de Agosto de 2019

Persones expertes, administracions i entitats consensuaran fórmules per construir una societat catalana pluricultural i cohesionada, amb un enfocament bidireccional

Serà una oportunitat per identificar àmbits d’actuació prioritaris, els actors implicats més importants i per proposar mesures concretes d’intervenció en el marc de les polítiques públiques

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, per mitjà de l’Escola d’Administració Pública (EAPC), i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per mitjà de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania (SIMC), promouen el 23 i 24 d’octubre un camp d’innovació per reforçar el sentit de pertinença dels joves fills de famílies immigrades a la societat catalana.
 
La iniciativa compta amb el finançament i la col·laboració del Centre Comú de Recerca de la Comissió Europea (JRC) i aplegarà durant dos dies a l’Espai Bital de l’Hospitalet de Llobregat una cinquantena d’experts en diverses disciplines, representants d’administracions i responsables d’entitats vinculades a aquesta franja de la població.
 
L’objectiu de la iniciativa és aconseguir una societat catalana pluricultural i cohesionada, que considera la diversitat com un factor de riquesa i promou la interacció entre els seus membres, amb un enfocament bidireccional tant pel que fa a la població autòctona com pel que fa a la població nouvinguda o establerta més recentment. Es tracta d’identificar i prototipar propostes d’actuació que s’incorporaran al Pla de ciutadania i de les migracions 2021-2024 amb vocació interdepartamental. Després d’un procés participatiu impulsat per l’EAPC el 2018, el camp d’innovació es desdoblarà en quatre reptes principals:
 
1.    Construir el sentit de pertinença a una cultura pública comuna (coordinat per la SIMC)
2.    Millorar la interacció entre joves (coordinat per la Direcció General de Joventut)
3.    Augmentar la participació en la vida pública (coordinat per la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals)
4.    Millorar la igualtat d’oportunitats dels joves (coordinat pel Servei d’Ocupació de Catalunya)   
 
A la pàgina web del projecte ja es pot consultar un avanç del programa que començarà amb un diàleg obert amb fills i filles dels tres grans processos migratoris que ha viscut Catalunya durant el segle XX.
 
La Comissió Europea ha seleccionat la proposta de la Generalitat en el marc de l’estratègia per promoure polítiques públiques basades en coneixements empírics i de recerca Science Meets Parliaments / Science Meets Regions. El camp d’innovació s’insereix alhora en el programa EAPC motor de recerca per mitjà del qual es busca el compromís de decisors públics propietaris d’un repte social per abordar-lo amb polítiques basades en l’evidència científica.
 
L’Escola vol atraure la comunitat científica a fer la recerca que proporcioni les evidències necessàries per a l’orientació de polítiques sobre aquests reptes socials. En aquest sentit, hi implica també els altres actors rellevants, a través d’un procés participatiu que aplica la metodologia de recerca i innovació responsables (responsible research and innovation, RRI) i que recomana la Comissió Europea en la iniciativa Science with and for Society del Programa marc de recerca H2020 (enfocament recollit també en el nou programa Horitzó Europa).
 
Els camps d’innovació són una metodologia que impulsa el JRC per explorar i definir respostes col·laboratives a reptes complexos mitjançant un procés estructurat en diverses fases, que té com a punt central el treball conjunt entre els diversos actors rellevants durant una trobada de dos o més dies. Es persegueixen noves maneres de pensar plantejades de baix a dalt (bottom-up) a través d’una forta implicació dels agents necessaris, per abordar els reptes socials amb un enfocament creatiu i centrat en els resultats i l’impacte.
 
Es tracta d’un procés condensat, breu en el temps, en què els agents clau de la quàdruple hèlix (Administració pública, món acadèmic, empresa i societat civil) aborden reptes econòmics, socials, tecnològics, culturals o mediambientals en el nivell polític, estratègic o operatiu, per trobar solucions innovadores.
 
300.000 joves estrangers
 
Segons dades de padró de 2018, Catalunya compta amb més d’un milió de persones amb nacionalitat estrangera, de les quals gairebé 300.000 tenen de 0 a 24 anys (167.772 de 0 a 15 i 128.139 de 15 a 24). És a dir, representen el 30% del conjunt d’estrangers quan, per exemple, la mitjana catalana de població jove de 15 a 29 anys supera lleugerament el 20%. Aquesta diferència indica com la població immigrada és més jove que l’autòctona i ha contribuït a rejovenir Catalunya en un context de progressiu envelliment. Per aquest ordre, el Marroc, Romania i la Xina són els països d’origen més nombrosos, tot i que la distribució per comarques és bastant dispar.
 
La Generalitat entén que l’organització del camp d’innovació del proper mes d’octubre és una oportunitat per identificar àmbits d’actuació prioritaris i els actors implicats més importants, així com per proposar mesures concretes d’intervenció, en el marc de les polítiques públiques, que reforcin la construcció del sentit de pertinença a una societat pluricultural.