23.8.19 - BARCELONA • Barcelonès

Reforç de la vigilància i les sancions als patinets d'ús compartit a Barcelona

Viernes, 23 de Agosto de 2019

S'intensifiquen els esforços per donar compliment a l'ordenança municipal sobre l'ús dels patinets a la ciutat.


Imatge d'arxiu. Foto: Aj. Barcelona.
Alhora, el consistori treballa en una nova proposta de normativa per regular l'activitat de les empreses de patinets compartits que volen operar a Barcelona, i que es preveu es presenti al setembre.
Durant el mes d’agost s’ha reforçat la vigilància i el control dels patinets a la ciutat amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de circulació i protegir la mobilitat dels vianants. Aquesta intensificació en la vigilància s’està fent especialment en la circulació i en l‘aparcament dels vehicles, que estacionen als espais reservats per a bicicletes i altres serveis.

L’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles preveu com han de circular els vehicles de mobilitat personal d’ús comercial a la ciutat:
  • Els vehicles han d’estar registrats i tenir assegurança.
  • Han de complir amb les normes de circulació corresponents al tipus de vehicle.
  • Han de circular per aquells espais que marca l’ordenança de circulació.
  • Els conductors i les conductores han de portar casc.
Els patinets elèctrics poden circular per les següents vies, sempre amb respecte a la prioritat dels vianants, adequació de la velocitat al seu pas i sense maniobrar de forma que pugui posar en risc la seguretat de les persones:
  • Carril bici en vorera a un màxim de 10 km/h.
  • Carril bici en calçada a un màxim de 30 Km/h, amb obligació de reduir la velocitat als passos de vianants.
  • Calçada zona 30, sempre que la velocitat màxima del vehicle superi els 20 km/h.
  • Parcs a un màxim de 10 km/h respectant la prioritat del vianant.
Nova regulació per als operadors de patinets compartits
En paral·lel, s’està treballant en una nova normativa que reguli l’activitat de les empreses de patinets d’ús compartit. A dia d’avui, la majoria de les empreses interessades en operar a Barcelona s’han compromès a esperar a que la nova regulació estigui en funcionament, amb la finalitat de garantir la convivència a l’espai públic.
Les primeres reunions amb les operadores ja s’han dut a terme i es preveu que al setembre es pugui presentar la primera proposta de la nova normativa.
Malgrat l’ampli consens, algunes empreses ja han començat a dur a terme la seva activitat a la ciutat, i s’enfrontes a les sancions corresponents per ús indegut de l’espai públic i per suposar un prejudici per a la mobilitat a peu i en bicicleta.