8.11.19 - MATARÓ • Maresme

L’Ajuntament de Mataró elabora un Pla de racionalització per reduir la despesa en 2 milions d’euros durant els propers anys

Viernes, 08 de Noviembre de 2019

Un equip de treball està elaborant un Pla de mesures de racionalització de la despesa sota els objectius d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat en la prestació dels serveis


Imatge de la reunió. Foto: Aj.Mataró.
El regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, Juan Carlos Jerez, ha presidit aquest migdia la cinquena reunió de l’equip que treballa en l’elaboració, proposta i seguiment d’un Pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis de l’Ajuntament per al període 2020-2023. Sota els objectius d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat, la voluntat és que amb aquest Pla es pugui reduir a l’entorn dels 2 milions d’euros la despesa en la prestació dels serveis.

L’equip de treball està constituït per personal tècnic i de suport administratiu i la previsió és que, abans que finalitzi l’any, tingui enllestit el Pla i la proposta d’implantació.

El Pla de mesures de racionalització s’elabora en paral·lel a l’augment dels tributs previst per al 2020, per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023. I és que, a més de garantir la prestació de serveis i de donar resposta a les necessitats de la ciutat, caldrà afrontar l’increment de la despesa de personal treballador de l’Ajuntament i la millora dels contractes de neteja i recollida, de la neteja d’edificis i del Mataró Bus; així com donar cobertura pressupostària a les prioritats del mandat i als plans estratègics (Pla d’Impuls al Centre, Plans integrals de Rocafonda - El Palau -Escorxador i de Cerdanyola, Pla de Mobilitat, etc.) i plans directors en curs (Pla de millora d’equipaments i espais públics, Pla director de l’enllumenat, Plans de millora d’asfaltat i voreres, Pla director de l’arbrat viari, etc.), i a les restriccions del pla d’ajust.