20.12.19 - BARCELONA • Barcelonès

El Consell metropolità dóna llum verda al pla metropolità d’inversions i al pla de suport a polítiques socials municipals, dos plans metropolitans dotats amb un total de 346 milions d’euros

Viernes, 20 de Diciembre de 2019

El Pla metropolità d'inversions, amb una dotació de 316 milions d'euros, reforça la millora constant de l'espai públic i lluita contra la fragmentació del territori metropolità

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, amb 30 milions d'euros de pressupost, incorpora un nou programa orientat a fomentar la cohesió social

El Consell Metropolità d'aquest dimarts 17 de desembre ha aprovat dos fulls de ruta per al mandat 2019-2023: el Pla metropolità d'inversions, de l'Àrea de Territori, i el Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic.

Pla metropolità d'inversions

El Pla metropolità d'inversions, dotat amb 316,15 milions d'euros, reforça les polítiques de proximitat i la millora constant de l'espai públic, amb la incorporació d'elements de sostenibilitat i eficiència energètica. En aquest sentit, s'han tingut en compte els ODS (objectius de desenvolupament sostenible) i la situació d'emergència climàtica actual.

Aquest full de ruta podrà finançar inversions en espais naturals que conformen la infraestructura verda metropolitana. A més, també es faran actuacions en espais públics, infraestructures i equipaments amb l'objectiu de potenciar una metròpolis territorialment vertebrada i socialment cohesionada.
 
El Pla metropolità d'inversions 2020-2023 es desplega mitjançant quatre programes:
  • Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE), dotat amb 100 milions d'euros, que es desplegarà a 35 municipis metropolitans, sense incloure-hi el de Barcelona, i anirà destinat a l'espai públic, equipaments i infraestructures.
  • Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS), amb una dotació de 181,5 milions d'euros, finançarà les obres i intervencions dels ajuntaments, així com les accions de manteniment i funcionament rutinari dels serveis públics, equipaments i actuacions municipals adreçades directament als usuaris i ciutadans. L'emergència social, la promoció de l'ocupació local o els ajuts per a les polítiques d'habitatge social sortiran d'aquesta línia.
  • Programa de projectes i assistència tècnica, dotat amb 10 milions d'euros, que permetrà completar el treball directe de l'AMB en projectes amb tasques tècniques externes.
  • Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG), dotat amb 25 milions d'euros, amb actuacions que es destinaran a millorar els espais fluvials metropolitans- Llobregat i Besòs- i les connexions entre els espais urbans i naturals, recuperar zones degradades i integrar infraestructures com ara carreteres o camins.
Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, dotat amb 30 milions d'euros,  té 4 objectius principals: l'enfortiment dels drets socials bàsics, la promoció de la igualtat, el treball i l'ocupabilitat, i la convivència i la cohesió territorial.

En aquest mandat, els diferents projectes s'organitzen en dos programes específics: el primer, destinat a la dinamització del mercat de treball; i el segon, dirigit a fomentar la cohesió social.
  • Programa de dinamització del mercat de treball. Aquest programa està constituït per línies d'actuació consolidades com els plans d'ocupació, emprenedoria i economia social i solidària, els projectes singulars i el suport a la contractació per a empreses i entitats. Enguany s'incorpora la línia d'orientació i formació.
  • Programa de foment per a la cohesió social. Es portaran a terme els projectes en els següents àmbits: cohesió, convivència i seguretat; accessibilitat universal, gènere i identitat i garantia alimentària. En aquest programa, també es consoliden les polítiques de pobresa energètica.