23.1.20 - BARCELONA 

La Diputació de Barcelona donarà suport als ajuntaments per fer front a les emergències municipals

Jueves, 23 de Enero de 2020

El nou programa permetrà donar resposta a situacions d’emergència com l’actual provocada pel temporal Gloria.


Imatge dels desperfectes provocats pel temporal al passeig marítim del Masnou. Foto: Ajuntament del Masnou.
El govern de la Diputació de Barcelona aprovarà, el proper dijous 30 de gener, un programa d’ajuts per a emergències municipals. Això permetrà que els ajuntaments puguin restablir el normal funcionament dels serveis públics i, en definitiva, recuperar les zones afectades.
El nou programa d’ajuts per a emergències municipals està estructurat en diferents àmbits en funció de l’emergència i les seves afectacions, com poden ser aiguats, nevades o incendis.
Cal recordar que, en situacions d’emergència com l’actual provocada pel temporal Gloria, els governs locals han de fer front a actuacions i despeses no previstes en els seus pressupostos i que, per tant, no disposen de recursos suficients per dur-les a terme.
Les despeses subvencionables han de tenir caràcter excepcional i urgent i, s’han d’haver destinat a netejar i restablir les infraestructures, equipaments, instal·lacions i serveis o eliminar el perill immediat que puguin provocar a la ciutadania.
Un cop s’aprovi el nou programa, els ajuntaments podran tramitar la sol·licituds de subvenció a través del Portal de tràmits de la Diputació, que seran analitzades pels serveis tècnics de la corporació.