31.3.20 - BARCELONA Barcelonès

La Diputació de Barcelona avança 50 milions d’euros als ajuntaments per pal·liar la falta d’ingressos

Martes, 31 de Marzo de 2020

Amb aquesta primera injecció es vol fer front a la delicada situació arran de la suspensió del cobrament dels tributs

La corporació transferirà els pròxims dies 50 milions d’euros a l’Organisme de Gestió Tributària per a bestretes als ajuntaments de la província de Barcelona, així com els seus avançaments. Amb aquesta primera injecció, la Diputació vol fer front a la situació a la qual es veuen abocats els ajuntaments, arran de la suspensió fins a nou avís del cobrament dels tributs.

Atesa la situació excepcional de crisi sanitària, l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona manté aturada la recaptació executiva i, per tant, no dicta provisions de constrenyiment, diligències d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu respecte dels tributs corresponents als ajuntaments que tenen delegada la recaptació.

A més, i en compliment del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, també s’han ampliat els terminis de pagament de les pròximes liquidacions de tributs, com ara l’Impost de Béns Immobles o l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, fins el mes de juny. Si la suspensió del cobrament s’allarga més del previst fins ara, la Diputació farà una nova transferència perquè els ajuntaments puguin fer front a la situació.

En el cas dels ajuntaments que han aprovat altres modificacions i ampliacions del seu calendari fiscal per a 2020, l’Organisme continua treballant per adaptar l’assistència tècnica a les necessitats de cada govern local; facilitant tots el mitjans perquè els ajuntaments puguin decidir els seus calendaris en funció de les seves realitats i necessitats concretes.