19.5.20 - BARCELONA Barcelonès

L’ACM reclama a la Generalitat crear un fons extraordinari per als municipis per fer front a la reactivació i a les despeses de la Covid-19

Martes, 19 de Mayo de 2020

La demanda del fons extraordinari es farà en la propera reunió bilateral amb el govern català


Foto: ACM.

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) reclamarà a la Generalitat la creació d’un fons extraordinari per fer front a la necessària reactivació socioeconòmica basada en les polítiques de proximitat que poden portar a terme els ajuntaments. Aquest fons també ha de servir per mantenir i generar llocs de treball i compensar la disminució dels ingressos municipals i les despeses generades en la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la Covid-19.

En aquest sentit, la Comissió de Presidència de l’ACM es va reunir aquest divendres per analitzar la situació actual i reclamar que des de la Generalitat de Catalunya es creï aquest fons, al mateix temps que advertia que els recursos i les mesures de liquiditat no s’han de quedar a nivell europeu o estatal, sinó que han d’arribar a les administracions més properes al ciutadà, els Ajuntaments.

Aquest serà el primer punt a l’agenda, per part del municipalisme català, a la propera reunió bilateral amb el govern de Catalunya, anunciada fa dues setmanes, i que encara no s’ha convocat.

El president de l’ACM, Lluís Soler, ha destacat que “els municipis no podem ser forts en demandes, reclamacions i mesures davant de la crisi, però dèbils pel que fa a finançament, recursos i liquiditat”. En aquest sentit, ha posat èmfasi que “des de l’inici de la crisi els ens locals ens hem bolcat en l’atenció a les persones que han patit la malaltia, als col·lectius més vulnerables i ara fem front a la necessària i urgent reactivació socioeconòmica. Així doncs, no només cal compensar la despesa extraordinària que estan fent els ens locals arran de la pandèmia, sinó, sobretot, dotar de recursos per afrontar la crisi social i el manteniment de llocs de treball i la reactivació socioeconòmica”. 

El president de l’ACM, Lluís Soler, ha explicat que “des de la proximitat que representem els ens locals catalans podrem donar un millor servei i ser molt més eficients per portar a la pràctica mesures que ajudin als col·lectius més necessitats, a les petites empreses, al comerç de poble o als professionals autònoms, que durant moltes setmanes estan patint aquesta crisi sanitària, econòmica i social”.

Des de l’ACM ja es va reclamar al govern espanyol a través d’una carta al president Pedro Sánchez el passat 20 de març, que es preveiessin mecanismes de compensació financera per reduir l’impacte que la disminució d’ingressos tributaris comportarà per la futura participació en els tributs de l’Estat dels ens locals. L’ACM també està esperant resposta del govern espanyol a la demanda feta pel municipalisme català de de poder utilitzar el superàvit del 2019 i els romanents positius d’anys anteriors per fer front a la Covid-19, així com flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària que permetria als ajuntaments mobilitzar uns recursos molt necessaris en aquests moments.

Lluís Soler insisteix en què “cal una coordinació entre administracions, però sobretot reactivar el territori des del coneixement i la sensibilitat que representem els ajuntaments. I per portar-ho a terme necessitem més recursos”.

Aquesta demanda va en línia amb el Decàleg per a la reactivació socioeconòmica, elaborat per l’ACM i l’FMC fa unes setmanes, que ja reclamava la creació d’un fons públic local amb l’objectiu d’articular instruments de finançament per al desenvolupament econòmic local i obrir una línea de finançament sense interès destinada a finançar programes de reactivació comercial i empresarial entre Pimes, autònoms i persones sense feina. I també un pla de reactivació transversal que redefineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus, per impulsar sectors com el comerç, el turisme o les petites i mitjanes empreses.