20.5.20 - BARCELONA Barcelonès

La Diputació de Barcelona mobilitza 1.000 milions d’euros per a la reactivació econòmica i social dels municipis

Miércoles, 20 de Mayo de 2020

L’objectiu és garantir la solvència dels ajuntaments, reforçar l’atenció als més vulnerables i reactivar el teixit econòmic, social i cultural dels municipis de la demarcació de Barcelona


Foto: Diputació de Barcelona.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny, han anunciat que el govern provincial mobilitzarà a partir d’aquest mes de maig un total de 1.000 milions d’euros per a la reactivació social i econòmica de les comarques de Barcelona.

«Oferim solvència als ajuntaments i tranquil·litat als municipis, com hem estat fent des del moment zero», ha explicat la presidenta de la Diputació, Núria Marín. «És essencial que cap territori ni cap persona quedin enrere», ha assegurat.

El Compromís municipal (2020-2023) amb la reactivació econòmica i social de la Diputació de Barcelona es desenvoluparà, d’una banda, a través d’un Pla de Xoc dotat amb 100 milions d’euros per fer front de forma imminent als efectes de la pandèmia de la Covid-19.

De l’altra, el govern provincial aprovarà un nou Pla Xarxa de Governs Locals que permetrà destinar, durant els propers tres anys, 900 milions d’euros per a  reactivar socialment i econòmica les ciutats i pobles de la província.

Pla de Xoc 2020-21

D’aquest conjunt d’iniciatives, destaca, per la seva urgència, el Pla de Xoc per fer front a la pandèmia de la Covid-19, dotat amb 100 milions d’euros, que la Diputació de Barcelona ja ha posat en marxa i que està format per 5 línies de suport.

El Pla de Xoc destina 15 milions d’euros al pagament de les despeses corrents i extraordinàries que, a causa de la Covid-19, han hagut de fer els ajuntaments. Dins el programa Cap municipi enrere s’inclouen despeses com, per exemple, l’habilitació d’espais i equipaments d’acord amb els criteris de distanciament social, l’adquisició de la tecnologia necessària per a teletreballar o l’ampliació dels cementiris municipals.

De la mateixa manera, el Pla destina 15 milions més al pagament de les despeses extraordinàries en l’àmbit de benestar social que han hagut d’assumir els ajuntaments durant la crisi. És el cas, entre d’altres, de l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), de l’oferiment del servei d’àpat a domicili, de l’oferta de places residencials a les persones sense llar en equipaments temporals d’urgència, o, finalment,  dels serveis d’informació i atenció a les dones en casos de violència masclista durant el confinament.

La tercera línia de suport  és  la millora de camins municipals, amb una partida de 10 milions d’euros. El programa va destinat a la millora dels camins públics i d’ús públic dels  municipis de menys de 20.000 habitants. El repartiment està previst segons els quilòmetres de camins de cada municipi i, també, seguint criteris d’impacte social i econòmic.

Al suport a l’economia local i a l’ocupació es destinen 30 milions d’euros del Pla de Xoc. Entre d’altres mesures, aquesta línia preveu suport econòmic i acompanyament tècnic als ajuntaments que disposen de mercat municipal per a què contractin plataformes tecnològiques de venda on-line; suport econòmic per a reforçar els Serveis Locals d’Ocupació i les Oficines Tècniques Laborals i ajuts per a impulsar el treball, el talent i la tecnologia.

El Pla de Xoc es completa amb una línia de suport per pal·liar la situació de la cultura, l’educació i l’esport, amb 30 milions d’euros més. Això inclou, entre d’altres, ajuts econòmics per mantenir els equipaments municipals i per compensar l’encariment que es preveu a les activitats d’estiu a causa de les noves mesures sanitàries. També inclou aportacions econòmiques als equipaments culturals públics per incentivar la programació i, entre d’altres, una partida específica a la Xarxa de Biblioteques Municipals per a l’adquisició de nous fons a les llibreries de proximitat.

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha posat en valor aquestes xifres assegurant que «malgrat la reducció que estem veient que segur que es produirà en els ingressos de la nostra administració, no només hem mantingut l’import, si no que l’hem augmentat en un esforç per acompanyar els ajuntaments en les seves inversions».

900 milions d’euros en tres anys

Com a resposta a l’actual crisi sanitària, econòmica i social, la Diputació de Barcelona també mobilitzarà, durant els propers tres anys, 900 milions d’euros per a incentivar el rellançament social i econòmic de la província a través del nou Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

Cal destacar el Programa General d’Inversions, dotat amb 300 milions d’euros i que té la finalitat d’acompanyar als governs locals a l’hora de realitzar noves inversions sostenibles o de manteniment que fomentin, al mateix temps, la diversificació econòmica del seu territori. Aquest nou programa augmenta, sensiblement, la dotació econòmica destinada durant el passat mandat a les antigues Meses de Concertació (espais formats per representants de la Diputació i dels governs locals, en els quals es contrastaven les necessitats i es preacordaven les actuacions i els recursos del mandat).

També per poder fer front a les necessitats municipals després de la crisi de la Covid-19, el govern de la Diputació fa una clara aposta pel Catàleg de Serveis i Activitats, que augmentarà la seva partida en un 60%, passant dels 256 milions d’euros de l’anterior mandat als 410 milions d’euros que estan previstos per als propers tres anys. El Catàleg conté tots els recursos econòmics, materials i tècnics que la Diputació posa a disposició dels ajuntaments i consells comarcals de la província garantint, així, que poden prestar serveis i activitats a la ciutadania en les condicions adequades i de forma equilibrada a tot el territori.

D’altra banda, durant els propers tres anys, la Diputació de Barcelona destinarà 140 milions d’euros a tot un conjunt de programes específics, que permetran donar resposta a les noves emergències que puguin sorgir i als diferents sectors d’activitat municipal.

Finalment, al llarg del mandat també es preveu destinar 50 milions d’euros als governs locals, mitjançant el suport als programes FEDER que s’impulsin o altres ajuts puntuals que tinguin com a finalitat assegurar l’excel·lència de la qualitat dels serveis que els governs locals ofereixen a la població.

En la presentació d’aquest Compromís municipal 2020-2023, la presidenta Marín ha insistit en la necessitat de sumar esforços des de totes les administracions per al rellançament social i econòmic. «Tot i la baixada d’ingressos, aquests 1.000 milions d’euros de la Diputació de Barcelona estan garantits, però hem de tornar a insistir que necessitem més recursos», ha assegurat. «De la Generalitat de Catalunya, ara que hi ha nou pressupost, és important que puguem tenir un plus per ajudar els municipis. I també del govern d’Espanya, per a que els seus recursos puguin revertir als municipis, directament o a través de les diputacions», ha explicat Núria Marín.

Compromesos amb els governs locals

Amb l’aprovació del Pla de Xoc 2020-2021 i del nou Pla Xarxa de Governs Locals 2020-2023, la Diputació de Barcelona reforça el seu suport i compromís amb els governs locals de la província en un context en el que aquests han de jugar un paper clau com a motors de la necessària reactivació econòmica i social.

L’objectiu és doble: actuar davant l’emergència de la Covid-19, d’una forma ràpida i urgent, i enfortir els municipis, tot millorant la seva solvència pressupostària, així com  les seves estructures i capacitats d’actuar.

«Aquesta pandèmia ha demostrat que l’acció climàtica, prioritària per a la Diputació, és ara inajornable», ha explicat la vicepresidenta segona, Carmela Fortuny. «Cal canviar com vivim i com creixem, des del suport a les inversions sostenibles i el suport a uns ajuntaments amb millors capacitats tecnològiques i organitzatives. En definitiva, més resilients», ha reblat.

Finalment, cal subratllar que l’objectiu del rellançament social i econòmic impulsat des dels governs locals es portarà a terme incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en el marc de l’Agenda 2030, així com la reactivació de la inversió local.