22.5.20 - GIRONA Gironès

La Diputació de Girona subvencionarà actuacions dels ajuntaments adreçades a la reactivació comercial i econòmica

Viernes, 22 de Mayo de 2020

El Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local ha impulsat aquesta nova línia d'ajudes per pal·liar els efectes socioeconòmics originats per la Covid-19


Foto: Diputació de Girona.

La Diputació de Girona, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, està treballant des de fa setmanes en accions i mesures per fer front als efectes de la situació d'emergència sanitària generada per la Covid-19 i impulsar la recuperació de l'activitat econòmica a tota la demarcació.

Ara ha activat una nova línia de subvencions per finançar actuacions dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades (EMD) adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic dels seus municipis. Únicament s'hi emmarcaran projectes de promoció econòmica derivats de l'impacte originat per la pandèmia, que tan castigats ha deixat molts establiments de les comarques gironines.

Queden excloses d'aquest programa les actuacions que tinguin com a objectiu la contractació de plataformes en línia o similars. I és que la Diputació de Girona ja n'ha creat recentment una de pròpia de comerç local per tal de facilitar la compravenda en el moment actual en totes les poblacions de les comarques gironines.

«El confinament ha obligat a tancar durant moltes setmanes la majoria de comerços, i la Diputació, ara més que mai, ha d'estar al costat d'aquests comerços. Ajudar-los, a través dels seus ajuntaments, perquè superin aquests moments difícils», va destacar Jordi Camps, diputat de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, durant el ple ordinari de la corporació de dimarts, en què es va donar llum verda a les bases reguladores d'aquesta nova línia de subvencions, que es va incloure en el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023. Un cop aprovada també per la Junta de Govern (en principi, durant el mes de juny), s'obrirà la convocatòria.

L'import de cada subvenció concedida no podrà ser superior a 3.000 euros, i sempre que aquesta quantitat suposi, com a mínim, el 50 % del pressupost del projecte. Els criteris que regeixen aquesta línia d'ajudes s'han consensuat amb els tècnics de promoció econòmica del territori. Principalment, es tindran en compte les actuacions relacionades amb el desenvolupament econòmic local (reactivació del teixit productiu, sector comercial o mercat de treball).

«Com en qualsevol pla de xoc, la nostra prioritat és ser àgils i donar resposta ràpida a les necessitats dels ajuntaments. Els respectem l'autonomia municipal perquè siguin ells, que coneixen bé els seus municipis, els que defineixin al detall què els fa falta per reactivar l'economia i els comerços locals», va subratllar Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona.