28.5.20 - LLEIDA • Segrià

Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer a Lleida de fins a 450 euros mensuals per a persones en vulnerabilitat a causa de la COVID-19

Jueves, 28 de Mayo de 2020

Sergi Talamonte: "Fem costat a tots els lleidatans i lleidatanes en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa del Covid-19, que ja poden presentar la documentació per rebre els ajuts a l'Oficina Local d'Habitatge"

L’Ajuntament de Lleida, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, recorda que ja està oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer de fins a 450 euros mensuals per a persones en risc de vulnerabilitat.
 
El passat 18 de maig el DOGC va publicar els ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d’habitatges habituals, adreçat a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia de la COVID-19 i per ajudar-les a fer front al pagament total o parcial de la renda de lloguer o a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits. Poden ser beneficiaries d’aquest ajut les persones que disposin d’un contracte de lloguer i que constitueixi el seu habitatge habitual.
 
Segons les bases de l’ajut es considera situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa del Covid-19:
  • Haver passat a estar en situació d’atur
  • Estar en Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
  • Haver vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari o altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.
  • El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals. No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.
  • La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
La quantia màxima de l’ajut a Lleida és de 450 euros mensuals i les sol·licituds es poden presentar preferentment a través de mitjans electrònics a: https://web.gencat.cat/es/tramits.

També es poden presentar a l’Oficina Local d’Habitatge de Lleida sempre que s’hagi concertat cita prèvia. Les bases es poden descarregar a la web http://emu.paeria.cat/
 
L’Oficina Local d’Habitatge està oberta de 9 a 14 hores amb un sistema d’atenció presencial amb cita prèvia per reduir l’aforament i evitar possibles aglomeracions en els accessos, amb l’objectiu de garantir les mesures necessàries en la situació sanitària actual.
La cita prèvia -que s'ha de concertar al telèfon 973 700 606 o al correu emu@paeria.es- limitarà l’aforament de l’OLH a quatre persones en espera. L'ús de la mascareta serà obligatori.
 
El tinent d’alcalde i responsable d’habitatge de l’Ajuntament de Lleida, Sergi Talamonte, ha explicat que “fem costat a tots els lleidatans i lleidatanes en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a causa de la Covid-19, que ja poden presentar la documentació per rebre els ajuts a l'Oficina Local d'Habitatge”, ha conclòs el regidor.

Més informació a l’espai web aquí