2.6.20 - LLEIDA • Segrià 

El Pla de desconfinament de la Diputació de Lleida preveu la incorporació gradual dels seus treballadors amb seguretat per garantir els serveis als ajuntaments i la ciutadania

Martes, 02 de Junio de 2020

Va començar a aplicar-se el passat dilluns 1 de juny amb uns serveis mínims restringits després d’haver estat acordat amb la majoria de representants sindicals i haver-se aprovat al ple


Imatge d'arxiu. Foto: Dip.Lleida.
El Pla és fruit de l’acord al qual es va arribar amb la majoria dels representants dels treballadors, tant en el Comitè de Seguretat i Salut com en la Mesa Negociadora general i comuna del Personal funcionari i laboral de l’organisme, i recull les diferents etapes i condicions que s’hauran de seguir fins arribar a la nova normalitat i a la plena reincorporació de tots els treballadors de la institució i els seus organismes dependents.
Així, el Pla preserva, per sobre de tot, la salut dels seus treballadors, garantint, d’una part, els serveis essencials a la ciutadania i, al mateix temps, permet als seus treballadors adoptar la modalitat de teletreball, sempre que sigui possible, i respectant les seves necessitats envers la conciliació familiar.
S’acorden els serveis que seran considerats de caràcter públic bàsic o estratègics, i es detallen totes les actuacions de mesures de prevenció que s’han dut a terme als edificis dependents de la institució, com la neteja i desinfecció, lliurament d’equips de protecció individual, col·locació de papereres, cartellera informativa, presa de temperatura a tothom que accedeix als edificis, col·locació de mampares, dispensadors de gel hidroalcohòlic o marques de seguretat a terra.
Les fases de desconfinament aniran sempre vinculades a les fases de desescalada de la Regió Sanitària de Lleida, iniciant-se a partir del proper dia 1 de juny amb la incorporació d’uns serveis mínims restringits. A mesura que vagin avançant les fases, s’amplia la base de treballadors que s’incorporaran progressivament als seus llocs de treball de manera presencial. Per exemple, el personal catalogat com a vulnerable (amb patologies prèvies concretes o majors de 60 anys), no es reincorporaran al seu lloc de treball de manera presencial fins a la fase 3.
En l’àmbit de la conciliació familiar, es prioritza l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials en aquells treballadors amb fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec, i especialment amb els empleats públics amb fills o filles menors de 12 anys o persones dependents a càrrec que s’hagin vist afectats pel tancament de centres educatius, de gent gran o persones discapacitades.
El Pla fa referència al fet que “en els llocs de treball que puguin teletreballar es prioritzarà aquesta modalitat”. Es marquen una sèrie de torns a les oficines de treball, sempre garantint en els espais una distancia interpersonal mínima de 2 metres, i una rotació de torns i horaris que permetin la seguretat dels seus treballadors.
Durant aquest període, es prioritzaran les reunions telemàtiques.
El departament de Recursos Humans de la Diputació de Lleida ha fet arribar a tot el personal un vídeo on es mostren algunes de les mesures de seguretat implementades a l’interior dels seus edificis. El vídeo es pot visualitzar al canal Youtube de la Diputació, aquí.