20.8.20 - BARCELONA • Barcelonès

Disminueixen en més del 43% els sinistres a Barcelona en els primers set mesos de l’any

Jueves, 20 de Agosto de 2020

El nombre de persones ferides baixen un 30% en aquest període i un 67% durant la vigència del Decret de l’Estat d’Alarma

Agents durant un acte oficial. Foto: Aj. de Barcelona.
Des de l’1 de gener i fins el 31 de juliol la Guàrdia Urbana de Barcelona ha intervingut en un total de 3.201 sinistres amb víctimes a la ciutat, el 43,13% menys que durant el mateix període de l’any passat
Aquesta disminució de sinistres a la ciutat és deguda a l’afectació a la mobilitat de vehicles i persones fruit de l’aplicació del Decret d’Alarma per l’emergència sanitària en el període comprés del 14 de març al 21 de juny.
De fet, durant els mesos que va estar en vigor el Decret els sinistres van disminuir en un 75%, passant de 2.668 en el mateix període de l’any passat a 667.
Respecte el nombre de persones ferides durant els primers set mesos de l’any, la xifra total disminueix gairebé en la mateixa proporció que la dels sinistres, un 44,5%, i la de víctimes mortals un 50% passant de 12 a 6 en els 7 primers mesos de l’any.