20.10.20 - BARCELONA • Barcelonès

L’ACM favorable a la Llei de facilitació de l’activitat econòmica, però reclama recursos per als ens locals per poder implementar-la i reforçar la inspecció i control

Martes, 20 de Octubre de 2020

Josep Caparrós: “Els Ajuntaments som els primers en treballar per la reactivació econòmica, però també necessitem d’eines i recursos per fer-ho possible”

Videotrucada de José Caparrós, vicepresident de Dinamització Econòmica de l’ACM i alcalde de Sant Carles de la Ràpita. Foto: ACM.
L’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha comparegut aquest dilluns a la tarda en una audiència feta en format telemàtic al Parlament de Catalunya en relació al Projecte de llei de facilitació de l’activitat econòmica

El vicepresident de Dinamització Econòmica de l’ACM i alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, ha estat l’encarregat d’exposar la posició de la principal entitat municipalista de Catalunya
En aquest sentit des de l’ACM, que va formar part durant dos anys de les diferents comissions prèvies al tràmit parlamentari per elaborar la Llei, es considera que la normativa ve a donar seguretat jurídica i ordenar un àmbit, el de la intervenció de l’administració en les activitats econòmiques, que en reformes legislatives prèvies s’havia tendit cap a la no intervenció. Caparrós també ha exposat que se simplifiquen procediments i es regula millor la intervenció de les administracions i la gestió de les dades aportades pels emprenedors. Segons Caparrós, “l’administració local som els primers interessats en tramitar amb agilitat totes les peticions que se’ns fan, perquè busquen la implementació empresarial”.
Així, es considera que des d’un punt de vista competencial local, la llei no hauria d’afectar negativament, tot i que s’elimina el control ex ante generalitzant la comunicació, però es compensa garantint els mecanismes ex post i donant més seguretat jurídica a les administracions en la seva tasca d’inspecció. Tot i això, des de l’ACM es creu que s’hauria de concretar millor tot el que fa referència a facultats d’inspecció de l’administració, els recursos econòmics per poder-ho portar a terme i aprofundir més en els plans d’inspecció i control. Josep Caparrós ha destacat que “ens sentim prou còmodes amb el text final de l’avantprojecte”.
L’ACM, però, alerta que calen recursos per als ens locals de cara a implementar i adaptar-se a aquesta simplificació administrativa, sobretot en tot el que fa referència a la digitalització i generalització del règim de comunicació, així com la millora dels procediments d’inspecció, control i règim sancionador. Josep Caparrós ha manifestat que “plantegem la necessitat vital d’elaborar el pla d’implementació que permetrà recollir i concretar les mesures, que coordinadament han de decidir entre els impulsors de la llei i les entitats municipalistes, per millorar el control i inspecció, tot el que fa referència a la digitalització i la formació. És imprescindible que les administracions locals puguem tenir un acaompanyament en el pla d’implementació per aplicar totes les mesures”.
Per això, l’ACM proposa que el projecte de llei incorpori una disposició transitòria perquè el Govern doti pressupostàriament un Pla per al desenvolupament de la Llei en l’àmbit local, que contempli finançament i formació. L’Associació s’ha postulat per col·laborar en aquest pla formatiu destinat al món local.
Josep Caparrós també ha traslladat la reivindicació de l’ACM perquè qualsevol modificació normativa incorpori un anàlisi de l’impacte en el món local des d’una doble vessant: la competencial i l’econòmica. I que aquest informe fos preceptiu per Govern, grups parlamentaris i iniciatives legislatives populars i vinculant si no és favorable en la doble vessant.