17.11.20 - BARCELONA • Barcelonès

Parcs preparats per a l'hivern

Martes, 17 de Noviembre de 2020

L'equip de parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona està portant a terme durant aquesta tardor un seguit de tasques de manteniment als parcs metropolitans per conservar la bona qualitat de la vegetació i fer que les espècies vegetals es preparin per a l'arribada de la primavera en bones condicions

Foto: FMC.
Aquestes actuacions consisteixen a fer plantacions de vegetació arbustiva i condicionar les cobertes herbàcies dels parcs metropolitans
En primer lloc, abans de reposar els arbustos, es fa un treball de camp per analitzar si es reposen amb exemplars de la mateixa espècie o si se substitueixen per arbustos d'una espècie més adequada, segons l'emplaçament i les condicions ambientals
Així, s'han plantat un total de 10.400 unitats de plantes de 122 espècies diferents, entre espècies reposades i substituïdes. Un exemple de substitució el trobem al parc de la Solana de Sant Andreu de la Barca: els exemplars del gènere cotoneàster (concretament, de l'espècie Cotoneaster salicifolius repens) que hi havia plantats sobre un talús ara s'han substituït per romaní. Les espècies de cotoneàster que cobrien el terreny tenien poca alçària i no aguantaven la pressió dels usuaris i dels gossos que anaven parc; aquest fet provocava que la cobertura s'anés reduint i que apareguessin herbes no desitjades. Per aquest motiu, s'han substituït per romaní prostrat (Rosmarinus officinalis prostratus), una espècie mediterrània habitual en jardineria adaptada a les condicions del nostre entorn i resistent a la sequera, motiu pel qual necessita poc consum d'aigua per mantenir-se en bon estat i cobrir el terreny ràpidament. A més, és una planta amb floració que atrau molts insectes beneficiosos (pol·linitzadors) i contribueix a potenciar la biodiversitat de l'entorn.
Durant les reposicions o substitucions d'espècies arbustives, l'equip de parcs aprofita per fer altres millores, com renovar o incorporar reg per degoteig —que  permet una gestió més eficient de l'aigua— o col·locar "mantes antiherba", uns teixits que s'estenen i cobreixen el terreny per tal de controlar la proliferació de males herbes. Aquestes millores també s'han portat a terme al parc de la Solana.
A més a més, s'està fent el manteniment i condicionament dels prats regats, una de les cobertes herbàcies que es troba als parcs metropolitans. Aquestes tasques de condicionament de prats regats s'han dut a terme en 37 parcs diferents, amb una superfície total de 931.967,38 m2.