20.11.20 - CATALUNYA  • Catalunya

Cens d'espais de cultura responsables

Viernes, 20 de Noviembre de 2020

Es crea el Cens d'espais de cultura responsables, en el què s’hi poden inscriure els espais culturals que ofereixen seguretat davant la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, perquè compleixen totes les condicions que les autoritats competents els exigeixen en el marc del Pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Igualment, els espais culturals censats, a través del seu art i de la seva activitat, es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l'aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l'àmbit cultural (Decret llei 44/2020, de 17 de novembre, publicat al DOGC número 8275, de 19 de novembre)


Butaques de teatre. Foto: FMC.
El DLL entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC, és a dir el 19 de novembre de 2020.

1. Es poden incloure en el Cens espais de qualsevol tipus en què es desenvolupin majoritàriament activitats culturals i que s'ubiquin a Catalunya.
2. Els requisits que han de complir els espais culturals per a la inclusió al Cens són els següents:
a) Adoptar totes les mesures sanitàries que determinin les autoritats competents per evitar el risc de pandèmia de la COVID-19 i aprovar un protocol sanitari per a l'espai cultural per prevenir la COVID-19.
b) Assumir el compromís, mitjançant l'adopció de programes d'actuació, de promoure mesures inclusives i de millora de la salut anímica de la ciutadania orientades a evitar el risc d'exclusió social de col·lectius especialment vulnerables per raons econòmiques, socials, de gènere o d'inserció social.
• Sol·licituds per a la inclusió al Cens: Les persones físiques o jurídiques titulars o gestores dels espais culturals han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el formulari que determini el departament competent en matèria de cultura, a través del portal Tràmits gencat del web de la Generalitat de Catalunya, utilitzant els sistemes d'identificació i signatura electrònica que admet la seu electrònica. Les persones interessades han de fer constar a la sol·licitud, com a mínim, les dades generals del titular o gestor de l'espai cultural, la ubicació, l'aforament màxim del local i les dades de qui en fa la declaració com a representant.