12.1.21 - BARCELONA • Barcelonès

Els ens locals mantenen el compromís amb la cooperació en un 2020 marcat per la COVID-19

Martes, 12 de Enero de 2021

El Fons Català de Cooperació tancarà el 2020 complint les previsions pressupostàries fetes a finals del 2019, quan encara ningú intuïa una pandèmia global

Moment de la reunió del Fons Català de Cooperació. Foto: FMC.
Així es va constatar en la darrera reunió 2020 de la Junta Executiva i Permanent del dimarts 29 de desembre per via telemàtica

Conscients que la pandèmia és global i que tindrà un especial efecte en les zones econòmicament més pobres, els ens locals aposten per continuar treballant en la reducció de les desigualtats Nord-Sud
Pendent del tancament final d'aquests darrers dies, els ingressos de l'ens per part de socis i ens col·laboradors seran similars als dels anys anteriors, el que evidencia que el compromís solidari es manté tot i la COVID-19. Les previsions i el compromís de totes les institucions farà que el Fons Català pugui tancar el 2020 amb equilibri financer tenint en compte que la pandèmia ha obligat a ampliar projectes per fer front a la situació d'emergència.
L'actual conjuntura mundial ha fet que s'hagi donat suport a 31 nous projectes de cooperació al desenvolupament amb un cost de 368.411 i que s'hagin ampliat 47 dels projectes que s'estaven executant pels efectes de la COVID-19 per un valor de 517.206 euros.
Tot i això també ha estat possible per la participació dels ajuntaments i ens en la campanya "Món Local Covid-19" que es va engegar per actuar en aquelles zones amb menys recursos i on es preveuen greus conseqüències a causa de no disposar sistemes de salut pública i protecció social o en campaments de persones refugiades, on les condicions de salubritat són deficients per evitar l'expansió del virus.