2.02.12  - BARCELONA • Barcelonès

Endesa ofereix una disponibilitat del 99,99% durant el 2011

Jueves, 02 de Febrero de 2012
Barcelona (ACN).- Endesa ha ofert una disponibilitat de subministrament elèctric del 99,99% durant el 2011, segons informa en un comunicat, en què qualifica de rècord el resultat, equiparable al de les millors empreses elèctriques europees, amb un TIEIPI (Temps d'interrupció de la potència instal·lada) de 76 minuts en el conjunt de les comunitats autònomes. Això suposa una millora el 26,9% respecte del 2010. A Catalunya concretament, han estat 66 minuts, un 12% menys que l'any anterior. Aquest resultat manté la tendència positiva dels últims anys, quan s'ha triplicat la qualitat.

Aquesta millora, segons la companyia, es deu a les inversions fetes durant el 2011 en 37 subestacions, ja que en 25 s'ha ampliat la potència i s'han posat en marxa 12 noves subestacions, 5.321 km de línies d'alta, mitjana i baixa tensió i 3.015 centres de distribució.

Les infraestructures noves han permès augmentar la capacitat de la xarxa elèctrica gestionada per Endesa en 1.795 MVA, fins a arribar als 82.526 MVA de capacitat instal·lada.

A Catalunya, les noves infraestructures fetes són la nova subestació de Bescanó 400/110 kV de 315 MVA, el transformador nou de Calders 400/110 kV de 300 MVA, el d'Ascó 400/132 de 200 MVA, la nova línia aèria S/C 132 kV Olot-Serinyà de 11 km, i la nova línia aèria 132 T/C Bescanó de 4 quilòmetres.