17.04.12 - BARCELONA • Barcelonès

L’ACM instarà els grups parlamentaris a esmenar la llei d’estabilitat pressupostària per fer-la més assumible pels municpis

Martes, 17 de Abril de 2012

Es constitueix la Comissió d’Hisendes Locals de l’ACM presidida per Ferran Bel.
 
Ferran Bel, president de la Comissió d’Hisendes Locals de l’ACM i alcalde de Tortosa, diu després de la reunió que l’ACM instarà els grups polítics a presentar esmenes a llei orgànica d’estabilitat pressupostària perquè tingui en compte la realitat i les necessitats econòmiques dels municipis.


Barcelona, 17 d’Abril del 2012. – Ahir es va constituir la comissió interna d’Hisendes Locals de l’Associació Catalana de Municipis que es va reunir a la seu de l’entitat. La comissió, presidida per Ferran Bel, alcalde de Tortosa, està formada per un conjunt de tècnics i càrrecs electes. A la reunió es van comentar les darreres novetats en matèria de finançament i gestió econòmica local.
 
Ahir dilluns es va celebrar a la seu de l’ACM la reunió constitutiva de la nova comissió interna d’Hisendes Locals de l’ACM. Durant la trobada es va posar sobre la taula la problemàtica del finançament municipal i es va acordar treballar en dues línies principals: per una banda, el seguiment de l’elaboració de la Llei de finances locals catalana “que ja s’està treballant amb la Generalitat” segons ha informat el president de la comissió, Ferran Bel, i, per l’altra banda, el  seguiment de l’elaboració de la Llei d’hisendes locals que el PP s’ha compromés a tirar endavant”, segons explica Bel.
 
 
A la reunió es va fer una valoració crítica de les conseqüències que pot tenir la llei orgànica d’estabiliat pressupostària i sostenibilitat financera per als municipis amb el seu redactat actual, per la qual cosa, a la comissió es va considerar oportú aprofitar el tràmit de la llei al Senat per presentar-hi esmenes –consensuades pel màxim de grups polítics- que evitin els efectes més gravosos de la llei per als municipis.
 
 
Finalment, durant la reunió de la comissió també es va parlar del Reial Decret llei 4/2012 sobre pagament a proveïdors, una mesura sobre la qual Bel explica que “si no es prenen algunes mesures per millorar el finançament dels municipis, haurà estat un pedaç més a les fianances locals” i ha afegit que “és imprescindible millorar el sistema de finançament”.