18.04.12 - BARCELONA • Barcelonès

L’ACM dóna suport a la declaració del Dia d’Europa 2012

Miércoles, 18 de Abril de 2012

El Comitè Executiu de l’ACM aprova una moció on es dóna suport a l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador

La moció, aprovada pel CE de l’ACM, es farà arribar al Consell Català del Moviment Europeu i als gairebé mil ens locals que són socis de l’entitat municipalista


 

Barcelona, 18 d’abril del 2012 – El Comitè Executiu de l’ACM va aprovar el passat 3 d’abril una moció en què es dóna suport a la declaració del Dia d’Europa 2012 quan es commemora la primera dècada d’entrada a l’euro.  La moció aprovada acorda dedicar una especial atenció a l’envelliment i la solidaritat intergeneracional, a la promoció d’una economia basada en el coneixement i la innovació, la lluita contra la pobresa i l’exclusió social o el desenvolupament del servei diplomàtic europeu, entre d’altres.
 
El membres del Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis van aprovar per unanimitat el passat 3 d’abril una moció en referència a la propera declaració del dia d’Europa 2012. La moció recull un total d’onze acords que toquen temes com el model de desenvolupament desitjat, la política energètica o la lluita contra la pobresa.

La moció parla de la importància de la pertinença a la Unió Europea com a factor essencial de modernització per als municipis i el posicionament que això suposa en l’escenari internacional. Un altre aspecte a destacar del document que es farà arribar al Consell Català de Moviment Europeu és la commemoració de l’any europeu de l’envelliment actiu i la solidaritat intergeneracional, parant atenció a la solidaritat entre diferents generacions com a eina per aportar equilibri social.

La moció també explicita el seu suport a l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 amb solucions basades en el consens social i polític per un model productiu i sostenible.

Els acords que integren la moció aborden temes tan diversos com la promoció d’una política energètica comuna a la Unió Europea (basada en l’eficiència, el respecte al medi ambient i el consum sostenible) o la lluita contra la pobresa i l’exclusió social –que afecta un 20% de la població Europea-  amb els valors de solidaritat, justícia i inclusió social.

El document també aborda la problemàtica de l’atur i acorda la lluita contra l’increment de l’atur i la necessitat que es porti a terme una formació en unes capacitats que s’adeqüin als nous llocs de treball.

Finalment, la moció també acorda aprofundir en el potencial del Tractat de Lisboa per reforçar el lideratge d’Europa, desenvolupar un servei diplomàtic europeu i construir una ciutadania europea forta i vinculada a un projecte comú basat en un valors comuns.