30.01.13 - BARCELONA • Barcelonès

Ajuntament de Barcelona i Càritas es coordinaran per atendre persones desnonades

Miércoles, 30 de Enero de 2013

El consistori podrà proveir habitatges públics l'entitat assistencial i vendre-li o cedir-li solars

 

L'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l'Habitatge de Barcelona i Càritas Diocesana han signat un acord que permetrà una coordinació dels tres actors a l'hora d'ajudar les persones que perdin o necessitin un habitatge. Això permetrà optimitzar els recursos i evitar la duplicitat de funcions i de recursos d'atenció a les persones que es trobin en aquesta situació. Es pretén incidir principalment en els casos de ciutadans que han patit o estan patint un procés de desnonament o d'execució hipotecària per dificultats de pagament del seu habitatge. L'acord preveu que l'Ajuntament pugui proveir d'habitatges públics a Càritas, així com vendre o cedir-li solars públics o centres d'allotjament.
 
El Servei de Mediació en Habitatge de Càritas i la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social del consorci seran els encarregats de coordinar-se i ajudar-se per atendre una situació, decidint quin recurs resulta més adient.
 
Des de la creació de la mesa, l'any 2009, s'han adjudicat un total de 530 habitatges per emergències socials, el 80% dels quals provenen d'una pèrdua d'habitatge en règim de lloguer. Durant el 2013, dels 239 expedients que ha tramitat aquest òrgan, 177 s'han resolt a favor amb la concessió d'un habitatge d'emergència.
 
Pel que fa a Càritas de Barcelona, l'any 2012 ha donat allotjament a 140 famílies per pèrdua d'habitatge o per ajudar-les a sortir de l'exclusió social que suposa viure en un 'infrahabitatge' (relloguer o sense sostre).
 
D'altra banda, el servei de mediació en l'habitatge de Càritas de Barcelona ha atès des de finals del 2011 un total de 372 famílies, que corresponen a 1.109 persones, que viuen a Barcelona. El 37% tenia problemes de pagament del préstec hipotecari de compra del seu habitatge, i el 63% patia problemes per pagar el lloguer.
 
El nou servei de mediació de les Oficines d'Habitatge ha actuat en l'últim trimestre del 2012 en un total de 37 casos per solucionar problemes entre arrendador i arrendatari.