5.02.13 - BARCELONA • Barcelonès

El Govern aprova l'alteració dels termes municipals d'Osona i el Pla de l'Estany per garantir la continuïtat urbana dels seus nuclis

Martes, 05 de Febrero de 2013

Les segregacions afecten les Masies de Roda, Manlleu, Porqueres i Camós

 

El Govern ha aprovat aquest dimarts l'alteració dels termes municipals de les Masies de Roda i de Manlleu (Osona) i de Porqueres i Camós (Pla de l'Estany), ratificant així els acords presos pels consistoris. Els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana que feia necessària i aconsellable l'alteració de termes. La modificació dels límits no suposarà cap canvi en la titularitat dels béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i càrregues dels ajuntaments afectats.
 
El Govern ha aprovat la segregació d'1,38 hectàrees del municipi de les Masies de Roda per agregar-los al municipi de Manlleu. També ha donat el vistiplau per segregar 7,81 hectàrees de Manlleu, que s'incorporaran a les Masies de Roda. 
 
Al Pla de l'Estany, el Govern ha aprovat segregar 14.576 metres quadrats del terme municipal de Porqueres per agregar-los a Camós i 10.845 metres quadrats de Camós per agregar-los al terme de Porqueres.
 
El Departament de Governació i Relacions Institucionals durà a terme la fitació de la nova delimitació de conformitat amb el que estableix l'article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya.